Saturday, November 29, 2014

SURPRISE

Yes, today I had a nice surprise, actually two, when my great nephew, Jeff Piekarczyk, Jr. made contact with me via FB.  It's the first time I have talked with him and it was a great experience. He said he was interested in family history so I was happy to send him a PDF file of the history book I have written about our family history. Since most of the research is done on my mother's side of the family, it contains more about Kazmierczak and Rajewski history than Piekarczyk. My father's side, Piekarczyk, comes from southern Poland and it's been more difficult to get information about them although I have made progress in the last year finding cousins in Jankowice.

The other surprise was a visit from a friend, Radek, who came for a visit of about two hours and we talked about what he has been doing for the last couple of weeks.  His home is in Poznań but he works out of Warsaw during the week, travelling around Poland for a finance company. He is the one who recommended the Spanish school in Malaga so we had the opportunity to ask him questions about it. He's also a basketball fan so we played a tape of one of the old Chicago Bulls games when Michael Jordan was playing. It was nice for him to see a complete game and not just highlights of a game.

Two surprises in one day but the first surprise was the best.

Winter is here, -2c outside and it's cold.

Tak, dzisiaj miałem miłą niespodziankę, właściwie dwa, kiedy moja wielka bratanek, Jeff Piekarczyk, Jr. nawiązał kontakt ze mną poprzez FB. To pierwszy raz, kiedy rozmawiałem z nim i to było wspaniałe doświadczenie. Powiedział, że jest zainteresowany historią rodziny, więc byłem szczęśliwy, aby wysłać mu plik PDF książki historii Pisałem o historii naszej rodziny. Ponieważ większość badań odbywa się na strony matki rodziny, zawiera więcej o historii Kazmierczak i Rajewski niż Piekarczyk. Strony ojca, Piekarczyk, pochodzi z południowej Polski i to było trudniejsze, aby uzyskać informacje o nich, chociaż zrobiłem postępy w ostatnim roku stwierdzającej kuzynów w Jankowicach.

Inne niespodzianką była wizyta od znajomego, Radek, który przyszedł w odwiedziny do około dwie godziny i rozmawialiśmy o tym, co on robił przez ostatnie kilka tygodni. Jego dom znajduje się w Poznaniu, ale pracuje się z Warszawy w ciągu tygodnia, podróżując po Polsce dla firmy finansów. On jest tym, który zalecił szkoły hiszpańskiego w Maladze, więc mieliśmy okazję zadać mu pytania na ten temat. Jest także fanem koszykówki, więc graliśmy taśmy z jednego ze starych gier, gdy Chicago Bulls Michael Jordan grał. Miło było dla niego, aby zobaczyć pełną grę, a nie tylko podkreśla z gry.

Dwie niespodzianki w jeden dzień, ale pierwszy zaskoczeniem był najlepszy.


Zima jest tutaj, -2 ° C na zewnątrz i jest zimno.

2 comments:

GoogleGaggler said...


Wouldn't it be just great if you
could 'show Jeff Piekarczyk, Jr.
the 'genealogical ropes', and he could help you (or take over that half of your family research)?

Hey, not to 'steal your thunder', David, but as a sole family gen researcher myself (and you've done way more than me), I appreciate just how much effort and hours go into 'digging up those roots' ;~}

~ Ess

David and Joan Piekarczyk said...

-Ess, yes it would be great if some young generation would keep the fire going after mine goes out.