Sunday, November 30, 2014

Teaching!

I had an interesting message today from one of my readers. "I use a computer sometimes at a
Polish center in Chicago, where I live, and have just shared news of your website w. the English language teachers there; specifically mentioning they might utilize your blog for their class purposes in helping students (mainly these are elders) learn their English in a very interesting and conversational way. I'm sure they would all find your blog entries very interesting and informative...and a fun way to learn a new language". What started out as a way to communicate life in Poland to my American cousins and became a blog that more readers of it now are not cousins will now become a way for older Polish people to learn English. That makes me very happy.

We had a visit from 19 year old Ola who just returned from a hitch hiking trip to Budapest and back. It was her first visit to that city and she liked it as much as we did. She is an amazing girl, full of energy and the thirst for travel. We always like seeing her and look forward to our meetings.

Dzisiaj miałem ciekawą wiadomość  od jednego z moich czytelników. Cytuję:  "Czasem używam komputera  w polskim ośrodku w Chicago ( mieszkam w Chicago) i właśnie podzieliłem się wiadomością o Twojej stronie internetowej w języku angielskim z pracującymi tam nauczycielami języka angielskiego, specjalnie wzmiankując o tym, że mogliby wykorzystać Twój blog w trakcie nauczania języka. Byłaby to pomoc i ciekawy sposób uczenia się , także języka potocznego dla kursantów  głównie są to osoby starsze wiekiem). Jestem pewien, że oni wszyscy uznaliby  wpisy na blogu za bardzo ciekawe i pouczające ... i przyjemny sposób nauczenia się nowego języka ". Co zaczęło się jako sposób komunikowania o życiu w Polsce dla moich amerykańskich kuzynów i stało się blogiem, którego większość czytelników  nie jest moimi kuzynami, teraz staje się sposobem, w jaki starsi Polacy uczą się  języka angielskiego. To sprawia, że jestem bardzo zadowolony.

Dzisiaj  złożyła nam wizytę 19-letnia Ola, który właśnie wróciła z podróży autostopem  do i z Budapesztu. To była jej pierwsza wizyta w tym mieście i lubi je tak bardzo, jak my. Ona jest niesamowitą dziewczyną, pełną energii i „głodną” podróży. Zawsze lubimy, kiedy ja widzimy i czekamy na nasze spotkania.

1 comment:

greenbandman said...

Congratulations Professor David.