Tuesday, December 02, 2014

Universities.

I had a nice conversation with two young men, one in his last of high school and the other in his first year at university. The high school student was trying to decide which way to go with his future, what area to study and where. The university student was unhappy with his choices at the university level and unhappy with the school. Both are thinking to go to the U.S. and study there, improve their English and make better choices for their future. I've talked with several young people in the past and almost all are not happy with the universities level of education and think they would do better going abroad.  Out of curiosity I checked the internet for the top 100 universities in the world and there wasn't one Polish university listed. I thought there would be at least 1. Then I checked the top 500 and found Jagiellonion  Universaity was listed at 327 and that is considered the best in Poland. Holy cow, Batman!! What's wrong with this picture?

Nothing new on the weather front, winter has definitely set in with -6c today, gray and no sun.

Miałem miłą rozmowę z dwoma młodymi mężczyznami, jeden jest w ostatniej klasy liceum, a drugi na  pierwszym roku studiów. Uczeń szkoły średniej stara się podjąć decyzję, w którą stronę iść w przyszłości, co studiować i gdzie. Student był niezadowolony ze swoich wyborów na  uniwersytecie i niezadowolony ze szkoły. Obaj myślą, aby wyjechać do USA i tam studiować, podszkolić swój angielski i dokonać  wyboru lepszego dla ich przyszłości. Rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi w przeszłości i prawie wszystkie nie są zadowoleni z poziomu edukacji na uniwersytetach i sądzą, że lepiej będzie za granicą. Z ciekawości sprawdziłem w Internecie listę 100 najlepszych uniwersytetów na świecie i ani jeden polski uniwersytet nie był wymieniony. Myślałem, że będzie co najmniej 1. Następnie sprawdziłem listę 500 i znalazłem Uniwersytet Jagielloński wymieniony na 327 pozycji i jest uważany za najlepszy w Polsce. Święta krowa, Batman !! Co jest nie tak z tym zdjęciem?

Nic nowego na froncie pogody, dzisiaj zima zdecydowanie ustawiła się na -6 ° C ,z  szarym i nie słonecznym dniem.

1 comment:

Lori said...

During my Fulbright experience in Hungary I learned that the U.S. Department of State,Section of Public Affairs, provides an organization called American Corners in many nations. One function of an American Corner is to help students who wish to study in the United States. To find the location for American Corners in Poland please see: http://amcorners.pl/

Yes, there is no American Corner in Poznan but I'm sure the staff in the other locations will answer e-mails or phone calls.

And an American Corner is always staffed by residents of the country in which it is located; staff is always fluent in English

Hope this is helpful.