Tuesday, December 16, 2014

Vivien!

 
 
I know I've  mentioned this in the past but I have some beautiful cousins. I first met Vivien in 2004 when she was 7, the youngest of three daughters. At an older age now, she has joined the list of my beautiful cousins. This week she became the cover girl of the 2015 gazeta calendar where she lives.

Tomorrow night Joan and I are going to the Opera House with 10 other people to see the Nutcracker performed. It should be an enjoyable enjoying and a chance to meet new people. We've see the Nutcracker before, on TV, but never a live performance. It will be a good chance for Joan to wear one of her new hats.

If the weather is not bad Saturday night we'll go to the rynek to see the ice sculptures now that they are all finished. It's the normal gray day in Poland, no sunshine but that's good for the sculptures.

Wiem, że wspomniałem o tym w przeszłości, ale mam piękne kuzynów. Po raz pierwszy spotkali się w 2004 roku, kiedy Vivien była 7, najmłodsza z trzech córek. W starszym wieku teraz, że dołączył do listy moich pięknych kuzynów. W tym tygodniu stała dziewczyna okładka Gazety kalendarza 2015, w którym mieszka.

Jutro w nocy Joan i ja idziemy do Opery z 10 innymi ludźmi, aby zobaczyć Nutcracker wykonywane. Powinno być przyjemne cieszyć i szansa na poznanie nowych ludzi. Musimy zobaczyć Nutcracker przed, w telewizji, ale nigdy na żywo wyniki. To będzie duża szansa dla Joan nosić jeden z jej nowych kapeluszy.

Jeśli pogoda nie jest źle w sobotę wieczorem pójdziemy do rynek, aby zobaczyć rzeźby z lodu teraz, że wszystkie są wykończone. To normalne szary dzień w Polsce, nie ma słońca, ale to jest dobre dla rzeźby.

No comments: