Tuesday, December 23, 2014

Anothr surprise.

A not so nice surprise today. I took the car in today for it's annual inspection and it ended up costing 398zl because the back brakes had to be replaced, oil changed and all filters. It has a leaking shock absorber in front that has to be replaced but not today. The car is seven years old, has done a lot of traveling so it was about time some money had to be spent I suppose.

We did food shopping, 91zl at Real, 23zl for 3 duck breasts and ingredients for chruscki that we will make in the morning. The weather for Christmas is not good, rain, wind and about 10c. We'll be staying home for Wigilia and Christmas and then travel to Koniń to visit relatives on the 26th.

Nie tak miły dziś niespodzianka. Wziąłem samochód w dzisiaj za to coroczne przeglądy i skończyło się kosztuje 398zl bo hamulce tylne musiał zostać zastąpiony, olej zmieniony i wszystkie filtry. Ma przecieka amortyzator z przodu, który ma być zastąpiony, ale nie dzisiaj.Samochód jest siedem lat, zrobił dużo podróżują, więc nadszedł czas, trochę pieniędzy musiałby być przeznaczony przypuszczam.

Zrobiliśmy zakupy żywności, 91zl, 23zl w Realu piersi z kaczki na 3 i składników dla chruscki że dołożymy rano.Pogoda na Boże Narodzenie nie jest dobre, deszcz, wiatr i około 10c. Będziemy pobyt w domu dla Wigilia i Boże Narodzenie, a następnie podróż do Konina, aby odwiedzić krewnych w dniu 26.

No comments: