Wednesday, December 17, 2014

Nutcracker.

It's Nutcracker night for us, a long 3 hour performance and then after that to Toska Cantina for a drink or food if we're still awake :-)

Jest to dla nas Nutcracker nocy, długo wydajność 3 godziny, a następnie po tym do Toska Cantina na drinka lub jedzenie, czy nadal jesteśmy na jawie:-)

No comments: