Sunday, December 14, 2014

Firefox

Rarely, but sometimes I look at statistics of my blog. I read that in the last month 43% use Firefox browser, 24% use Internet Explorer and 20% use Chrome. I had 2,361 viewers from Poland, 2,076 from the U.S., 1,786 from Russia and also viewers from Germany, France, China, Great Britain, Ukraine and Australia.

OK. now I understand why 43% of readers are using Firefox. We just came back from shopping and now when I open IE10 all I get is the little view window but it will not expand to full screen so I can't access anything. I use Win 8, not 8.1 version so I can't upgrade to IE11 because it works only in Win 8.1 or Win 7. How stupid is that? So I'm using Firefox now and everything works.

We had 2 gifts to buy, one for a friend and one for cousin Rózia's birthday. Her parents had no idea what we could buy her, we had no idea since she is now becoming 13 so we decided to get her a gift card from Empik where she could buy books or music or something else. We would rather have had an actual present but since we don't know what to buy, the card should be OK.

Rzadko, ale czasem patrzę na statystyki mojego bloga. Czytałem, że w zeszłym miesiącu 43% wykorzystania przeglądarki Firefox, 24% używać przeglądarki Internet Explorer i 20% użycia Chrome. Miałem 2361 widzów z Polski, 2076 z USA, 1786 z Rosji, a także widzów z Niemiec, Francji, Chin, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Australii.

OK. teraz rozumiem, dlaczego 43% czytelników korzystania z przeglądarki Firefox. Właśnie wróciliśmy z zakupów, a teraz, gdy otwieram IE10 wszystkich mam jest trochę widok z okna, ale nie będzie rozwinąć do pełnego ekranu, więc nie mogę nic dostęp. Używam Win 8, a nie 8.1 wersja, więc nie mogę uaktualnić do IE11, ponieważ działa tylko w Win 8.1 lub Win 7. Jak głupi jest? Więc używam Firefoksa teraz i wszystko działa.

Mieliśmy dwa prezenty do zakupu, po jednym dla znajomego i jeden dla kuzyna Rózia urodziny. Jej rodzice nie mieli pojęcia, co możemy kupić, nie mieliśmy pojęcia, ponieważ ona staje się teraz 13, więc zdecydowaliśmy się na jej karty prezent z Empiku, gdzie może kupić książki lub muzykę lub coś innego. Wolelibyśmy mieć rzeczywisty prezent, ale ponieważ nie wiemy, co kupić, karta powinna być OK.

1 comment:

Lori said...

I look at the analytic s all the time to determine if I have picked up a reader from a new country. So far I have readers from 114 countries, including the Reunion Islands which are a territory of France and much to my surprise also a part of the EU. These are in addition to the United States and Puerto Rico. For me half of my readers are from the United States with Poland and Russia moving back and forth in 2nd and 3rd spots. What surprises me lately in the increase in readers from Ukraine.