Monday, December 08, 2014

Nice chat

Say what you want about social medias like Facebook but they do give you the opportunity to talk with people you may have had no other way to meet. For example, one of the family names in my genealogy tree is Mejer. I have met with some of them over the last 7 years, know a lot about that family but have not met them all. However, yesterday, on FB, I was able to talk with one of them I have never met and learn some new information to add to my tree. Of course, she asked the usual question, "Why did you move to Poland" and I tried to give her the answer. We chatted in English due to the lack of a large Polish vocabulary it wouldn't have been possible to explain it in Polish. We chatted for about half an hour and I and she were happy with it. She doesn't live close to Poznań but on rare occassions comes to Poznań or Golina and I hope that we will actually meet, face to face, in the future.

Mów co chcesz o mediach społecznościowych takich jak Facebook, ale dają możliwość rozmowy z ludźmi, może nie miał innego sposobu, aby poznać. Na przykład, jednym z nazwisk w Moje drzewo jest Mejer. Spotkałem się z kilkoma z nich w ciągu ostatnich 7 lat, dużo wiedzieć o tej rodzinie, ale nie je wszystkie spełnione. Jednak wczoraj na FB, udało mi się porozmawiać z jednym z nich nigdy nie spotkałem i dowiedzieć się nowe informacje, aby dodać do mojego drzewa. Oczywiście, zapytała zwykle pytanie, "Dlaczego przenieść się do Polski" i starałem się dać jej odpowiedź. Rozmawialiśmy w języku angielskim ze względu na brak dużego polskiego słownictwa to nie byłoby możliwe, aby wyjaśnić w języku polskim. Rozmawialiśmy przez około pół godziny, a ja i ona byli z niego zadowoleni. Ona nie mieszka w pobliżu Poznania, ale w rzadkich okazjach dochodzi do Poznania lub Golina i mam nadzieję, że rzeczywiście spełniają, twarzą w twarz, w przyszłości.

No comments: