Wednesday, December 31, 2014

To Euro or not to Euro, that is the question.


I read today that Lithuania will officially adopt the Euro as of Jan. 1st 2015. According to our Minister of Finance, Mateusz Szczurek,  “It is obvious that the advantages and the cost of introducing the common currency in a country such as Lithuania, whose currency has been pegged to the euro for over a decade, are completely different than for such a diverse country as Poland which has a larger internal market,” Szczurek said. Poland’s finance minister also underlined that under his wing, the ministry is continuing plans on adopting the common currency, saying that “the discussion on joining the euro in Poland should continue” I, for one, will find it interesting to watch what happens in Lithuania after adoption of the Euro.  Like many Poles, I think we should keep our own currency.

I took #64 bus to the market to buy the duck breasts for tomorrow's dinner. It was cold and I just missed each bus by seconds so I had to stand in the cold for about 15 minutes until the next one. A new addition to the bus inside are small computer screens for paying for tickets. At the bottom of each it's possible to also read it in English, that's new. It will make it easier for foreigners to get around. I don't know if it's on the old busses but we have a lot of new busses now.

It's New Year's Eve and we'll stay home, watch the fireworks around Poznań from our balcony and be safe and warm. Of course, on TV we can watch the festive celebrations from several cities in Poland like Wrocław, Warsaw, Opole and Poznań.

Dzisiaj przeczytałem, że Litwa oficjalnie przyjmie euro z dniem 1 stycznia 2015 roku. Według Ministra Finansów, Mateusza Szczurka:, "Jest oczywiste, że korzyści i koszty wprowadzenia wspólnej waluty w krajach takich jak Litwa, której waluta została ustalona z euro na ponad dziesięć lat, są zupełnie inne, niż w tak zróżnicowanym kraju jak Polska, która ma większy rynek wewnętrzny " – jak powiedział. Minister finansów Polski podkreślił również, że „pod jego skrzydłami”, ministerstwo kontynuuje plany przyjęcia wspólnej waluty, mówiąc, że "dyskusja na temat przystąpienia do strefy euro w Polsce powinny powinna być kontynuowana". Ja, na przykład, będę zainteresowany i będę obserwować, jak przyjęcie nowej waluty przebiega na Litwie. Podobnie jak wielu Polaków myślę, że powinniśmy mieć własną walutę.

Wsiadłem do autobusu nr 64 jadącego w kierunku  rynku, aby kupić piersi z kaczki na jutrzejszy obiad. Było zimno i po prostu zabrakowało sekund, by zdążyć na autobus, więc musiałem stać na zimnie przez około 15 minut, czekając aż nadjedzie następny. Nowym wyposażeniem w środku autobusu są małe ekrany komputerowe umożliwiające  płacenie za bilety. Na dole każdego ekranu możliwe jest również czytanie tekstu w języku angielskim, co jest nowością, a która ułatwi cudzoziemcom poruszanie się. Nie wiem, czy są one w starych autobusach. Teraz, w Poznaniu mamy wiele nowych pojazdów.

Jest  Sylwester, a my zostajemy w domu i będziemy oglądać fajerwerki w całym Poznaniu z naszego balkonu, a jednocześnie będziemy bezpieczni i będzie nam  ciepło. Oczywiście, w telewizji możemy oglądać uroczyste obchody z kilku miast w Polsce, jak  Wrocław, Warszawa, Opole i Poznań.

1 comment:

greenbandman said...

Most of my Polish relatives don't want the Euro because they believe it results in higher prices. They believe many stores will convert to Euro prices with a percentage increase in costs.