Thursday, December 25, 2014

"Adopted" granddaughter visits.

  
Not really adopted but we have grown so fond of Ola that we called her our adopted granddaughter. She is so incredible, dealing with situations that no 19 year old should have to go through and she has been dealing with them for 3 years. However, her attitude is always positive and she keeps moving forward. Now she has her next 6 months planned, leaving Poland tomorrow for Prague where she will spend News Years and then to Vienna where she will work for three months saving money for plane fare to Chile. After staying in Chile for a while she will travel to Argentina, stay a while and return to Poland in June. She has made application to the University of Southern Florida and if she is accepted she will start school the next Fall. She will be in Poland for most of July and agreed to show our grandson "her" Poznań which is different than our Poznań. She will also introduce him to boys and girls of his own age so he doesn\t have to spend 24/7 with us older people.  I think that will be good for him.
 
One of the best szopka's in Poland is in Poznań at St. Benedict's church. It's a version of the Nativity scene on a large scale. You can view on the rights side. Use the arrows to enlarge the size, move the view up or down and then from right to left to get the whole view as well as that of the church.
 
Naprawdę nie przyjął, ale staliśmy tak lubi Oli, że nazwał ją nasza przyjęła wnuczka. Ona jest tak niesamowite, postępowania w sytuacjach, które nie 19 roku życia powinna przejść przez, a ona zajmuje się nimi przez 3 lata. Jednak, jej postawa jest zawsze dodatni, a ona ciągle do przodu. Teraz ona ma swoje najbliższych 6 miesięcy planowane, pozostawiając Polskę jutro do Pragi, gdzie będzie spędzić Aktualności lat, a następnie do Wiednia, gdzie będzie pracować przez trzy miesiące, oszczędzając pieniądze na płaskiej taryfy do Chile. Po pobycie w Chile na chwilę ona podróżować do Argentyny, zatrzymać na chwilę i wrócić do Polski w czerwcu. Zrealizowała wniosek do Uniwersytetu Południowej Florydy, a jeśli jest ona przyjęta ona zacznie szkołę w przyszłym Jesień. Ona będzie w Polsce przez większą część lipca i zgodził się pokazać naszą wnuka "jej" w Poznaniu, który jest inny niż nasz Poznaniu. Ona będzie również wprowadzenie go do chłopców i dziewcząt w wieku od jego własnej, tak, że nie trzeba wydawać 24/7 z nas ludzi starszych. Myślę, że będzie dla niego dobre.

Jednym z najlepszych Szopka w Polsce jest w Poznaniu przy kościele świętego Benedykta. Jest to wersja scen? Na dużą skalę. Można go zobaczyć po prawej stronie. Użyj strzałek, aby powiększyć rozmiar, przesunąć widok górę lub w dół, a następnie od prawej do lewej, aby cały widok, jak również, że z kościoła.

No comments: