Tuesday, December 02, 2014

Changes

Another cold day with no sun but............what's new about that?  Probably the biggest news from Poznań this Tuesday is that in the last election, the President(Mayor) of Poznań was defeated and lost his position after being the President for 16 years. Grobelny was controversial in some ways but there was a lot of improvement during his reign. I don't know anything about the newly elected President, Jaskowiak, so we'll just have to wait and see what he does. One idea I did hear that he has is to eliminate cars from driving into the center of the city and it will only be aeccessible using public transportation like busses and trams. Whether or not this idea passes with the common people and business people remains to be seen.  Cousin Andrzej also told me they elected a new Mayor in Golina.

A little of three weeks and it will be Christmas again, our 7th in Poland. Time does seem to go faster as you age. A good thing about it is that you have gained so many memories of Christmases in the past that are still recallable in your memory. Of course the meaning or reason for Christmas doesn't, or shouldn't change but I think the way you feel about it does. I would much rather to have a Christmas like when I was young, to be surrounded with cousins, aunts and uncles, to have the traditional Wigilia, one of the uncles or adult cousins dressed like Santa Claus knocking on the window to come in and hand out a present to each child. In today's world I think too many gifts are given to each child and they don't really appreciate them. It's more like how many do they get instead of enjoying just one or two.

Kolejny zimny dzień bez słońca, ale ............ co nowego na ten temat? Prawdopodobnie największą, wtorkową wiadomością  Poznania jest to, że w ostatnich wyborach, prezydent (burmistrz) Poznania został pokonany i stracił stanowisko po 16. latach. Grobelny był w pewnym sensie kontrowersyjny, ale w czasie jego rządów wiele się poprawiło. Nic nie wiem na temat nowo wybranego prezydenta, Jaśkowiaka, więc musimy po prostu poczekać i zobaczyć, co robi. Jednym z pomysłów, o jakim słyszałam jest to, że ma  wyeliminować wjazd samochodów do centrum miasta i dostanie siętam będzie możliwe tylko korzystając z transportu publicznego, takich jak autobusy i tramwaje. Czy ten pomysł przejdzie wśród ludzi i biznesmenów, to się okaże. Kuzyn Andrzej powiedział mi również, że wybrali nowego burmistrza w Golina.

Za trochę więcej niż  trzy tygodnie znowu będzie  Boże Narodzenie , nasze 7 w Polsce. Czas wydaje się biec szybciej z wiekiem. Dobrą rzeczą jest to, że zyskujesz tak wiele wspomnień z minionych Świąt, które nadal przywoływane są z pamięci. Oczywiście znaczenia lub powody Świąt  Bożego Narodzenia nie zmieniają się lub nie powinny zmieniać, ale myślę, że sposób, w jaki je czujesz – zmienia się. Wolałbym chętniej mieć święta jak wtedy, gdy byłem młody otoczony kuzynami, ciociami i wujkami, miałem tradycyjną Wigilię i kiedy jeden z wujów  lub dorosłych kuzynów  ubranych jak Santa Claus, pukał w okno, aby wejść do środka i rozdawał prezenty  każdemu dziecku.  Myślę, że w dzisiejszym świecie, zbyt wiele prezentów daje się każdemu dziecku i ono nie bardzo je ceni.

No comments: