Tuesday, December 09, 2014

Musician & tree.

 
 
I had a nice conversation with a young man, 21, a musician from Poznań. Because we both have backgrounds in music we talked about it and when he told me his goal I was surprised. His goal is to make the Polish people more aware that there are other types of music than hip-hop, rap and pop music. He feels that good Polish musicians don't get enough recognition in Europe, let alone Poland. His instrument is the accordion but he doesn't play it in the traditional way and he is the leader of LaVita Quartet consisting of violin, bass, piano and himself. His instrument was custom made in Italy and is far above the average accordion I remember from my youth.  You can find the Quartet on YouTube video's.
 
Well we did it today, the Christmas tree is up and we listened to Polish and American Christmas carols while we were putting it up and decorating the tree. Of course we're proably the first in our osiedle to put up the tree. We don't observe the custom of waiting until Christmas Eve to put up the tree. We like starting the celebration early. Wouldn't you know it, the whole day we had sunshine in Poznań. It must be a sign we did the right thing. :-)
 

Miałem miłą rozmowę z młodym mężczyzną, 21, muzyk z Poznania. Ponieważ oboje mają tła w muzyce rozmawialiśmy o tym i gdy powiedział mi swój cel, byłem zaskoczony. Jego celem jest, aby Polacy bardziej świadomi, że istnieją inne rodzaje muzyki niż hip-hopu, rapu i muzyki pop. Czuje, że dobrzy polscy muzycy nie dostają wystarczająco dużo uznanie w Europie, nie mówiąc już o Polskę. Jego instrumentem jest akordeon ale nie grać w tradycyjny sposób, a on jest liderem Kwartetu Lavita obejmującej skrzypce, kontrabas, fortepian i siebie. Jego instrument zamówienie we Włoszech i jest znacznie powyżej średniej akordeonu pamiętam z młodości. Można znaleźć na YouTube wideo Quartet użytkownika.

Dobrze, że to zrobiliśmy dzisiaj, choinka jest i słuchaliśmy polskich i amerykańskich kolędy, podczas gdy byliśmy oddanie go i dekorowanie drzewo. Naturalnie, jesteśmy proably pierwszy w naszym Osiedlu położyć się na drzewo. Nie przestrzegać zwyczaju czekać do Wigilii postawić drzewo. Lubimy rozpoczęciem uroczystości wcześnie. Czy nie wie, cały dzień mieliśmy słońce w Poznaniu. To musi być znak, że dobrze zrobił. :-)

No comments: