Friday, December 05, 2014

Choinka!

Another lesson in Polish with Zbyszek and then we went our our weekly food shopping, 105zl, this week. We decided to put up our Christmas tree tomorrow and start enjoying this time of the year. The tree, of course, is in storage today upstairs and I will bring it down tomorrow to start the decorating. We watched two Christmas movies last night, Love Actually and the Polish movie, Listy do M. I don't know if you can get the Polish one in the U.S. but if you can it is an excellent movie and you can get it with English subtitles so you know what is being said.

I read an article yesterday about NOT going to Warsaw because there are so many huge advertisements on buildings that almost completely cover the buildings. The article said it was like being in Tokyo. We haven't been in Warsaw for years so I haven't seen what it looks like but we have a few buldings like that in Poznań and I, personally, don't like them. The architecture of the old buildings is hidden from view and even some apartment buildings have done that to generate income. I feel sorry for the people who live in the flats and can't look outside now. The last president of Poznań somewhat limited the building advertisements and it will be interesting what the new president will do.

Odbyłem kolejną lekcję polskiego ze Zbyszkiem, a następnie udaliśmy się nasze cotygodniowe zakupy żywności, których koszt  w tym tygodniu wyniósł 105zł. Zdecydowaliśmy się na to, aby jutro rozstawić naszą choinkę  i już teraz zacząć się nią cieszyć . Oczywiście, teraz drzewko jest w schowku  na górze i jutro zniosę je na dół, aby rozpocząć dekorowanie. Poprzedniego wieczoru oglądaliśmy dwa świąteczne filmy :  „Love Actually”  oraz  polski film „Listy do M”. Nie wiem, czy polski film można zdobyć  w USA, ale jeśli możesz, to jest to doskonały film i można go pobrać z angielskimi napisami, więc wiesz, co się mówi.

Wczoraj, czytałem artykuł o tym, by nie wybierać się do Warszawy, ponieważ na budynkach umieszczone są tak  ogromne reklamy, które prawie całkowicie pokrywają ich ściany. W artykule jest napisane, że podobnie było  w Tokio. Nie byliśmy w Warszawie od lat, więc nie widziałem, jak to wygląda, ale mamy kilka takich budynków w Poznaniu i ja osobiście tego nie lubię. Architektura starych budynków jest zakryta. Nawet niektóre budynki mieszkalne je mają po to, aby przynosiły dochody. Żal mi ludzi, którzy żyją w takich mieszkaniach i nie mogą patrzeć na zewnątrz . Poprzedni prezydent Poznania nieco ograniczył zakładanie reklam na budynki i będzie ciekawe, co zrobi nowy prezydent .

No comments: