Saturday, December 06, 2014

St. Nicholas Day

Dzien Świętego Mikołaja -- starts off the Christmas holidays in Poland. It was eagerly awaited by the children in my family. The night before, we hung up clean white stockings (some families' children set out freshly polished shoes) hoping they would be filled with nuts and tangerines and not coal.

St. Nicholas was the 4th-century Bishop of Myra in Lycia, what is now a province of Turkey. He had a reputation for secret gift-giving, and is associated by some countries with Santa Claus.

In Poland, St. Nicholas -- Święto Mikołaj -- is a saintly, dignified figure. He comes as a bishop in bright vestments, carrying a golden crozier that resembles a shepherd's crook, symbolizing, like shepherds with sheep, that the religious tend their flock of people. (Did you know candy canes originated as a symbol of a crozier? That's one story anyway.)

Descending from heaven with an angel helper, St. Nicholas travels on foot, on horseback or in a sleigh pulled by a white horse as he visits homes in the countryside.

Children are tested on their catechism and rewarded with chocolate-glazed, heart-shaped pierniczki or honey-spice cookies in the shape of St. Nicholas.     
Dzień Świętego Mikołaja - zaczyna się świąt Bożego Narodzenia w Polsce. To był oczekiwany przez dzieci w mojej rodzinie. W noc przed, zawiesiliśmy czyste białe pończochy (dzieci Niektóre rodziny "świeżo wypolerowane określone buty) mając nadzieję, że być wypełnione orzechami i mandarynki, a nie węgla.

Mikołaja był 4th-wieczny biskup Miry w Licji, co jest teraz prowincji Turcji. Miał reputację tajnym prezentów, i wiąże się w niektórych krajach z Santa Claus.

W Polsce, św Mikołaja - Święto Mikołaja - jest święte, godne rysunek. Przychodzi jako biskup w jasnych szatach, niosąc złoty pastorał przypominający pastorał pasterza, symbolizujące, jak pasterzy z owcami, które religijne wydają swoje stado ludzi. (Czy wiesz, Laski krystalicznego pochodzi jako symbolu pastorału? To jeden historię tak.)

Schodząc z nieba z pomocnik anioła, Mikołaj wędruje pieszo, konno lub w saniach ciągniętych przez konia white, gdy odwiedza domy na wsi.

Dzieci są testowane na ich katechizmu i nagradzani, przeszklone czekolady w kształcie serca Pierniczki lub miód, przyprawy ciasteczka w kształcie Świętego Mikołaja.

No comments: