Thursday, December 11, 2014

James

I read today that one of our favorite musician/songwriter, James Taylor,  will be in Germany, Spain, France and Switzerland in March and April. We think he is one of the best modern day songwriters. In 1967 I bought his first album on the Beatles, Apple label. I sent him an email to ask why he never comes to Poland. Probably because the cost of a ticket is high. It will be interesting if I get an answer from him.

Today was food shopping day, 107zl($35) for the week. Our water bill for last month was 51zl. I also filled my prescriptions for the next three months. 105zl. I take two different medicines for my "condition" and in the U.S. I use to pay $30(90zl) for one month of one prescriptions. It doesn't take a rocket scientist to figure out how cheap medicine is in Poland.

We had our first "light" snow this year. It melted by 10:00. I hope it stays away until December 23rd, then melts right after the New Year.

Czytałem dziś, że jeden z naszych ulubionych muzyk / songwriter, James Taylor, będzie w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii w marcu i kwietniu. Uważamy, że jest jednym z najlepszych współczesnych kompozytorów dni. W 1967 roku kupiłem swój pierwszy album na etykiecie Beatles, Apple. Wysłałem mu wiadomość e-mail, aby zapytać, dlaczego nigdy nie przyjeżdża do Polski. Prawdopodobnie dlatego, że koszt biletu jest wysoka. To będzie interesujące, jeśli otrzymam odpowiedź od niego.

Dzisiaj był dzień na zakupy żywności, 107zl ($ 35) na tydzień. Nasz rachunek woda do ostatniego miesiąca był 51zl. I również wypełnić moje recepty na najbliższe trzy miesiące. 105zl. Biorę dwa różne leki dla mojego "stan" i w USA używam zapłacić 30 dolarów (90zł) do jednego miesiąca od jednej recepty. Nie bierze się naukowcem, aby dowiedzieć się, jak tanio lek jest w Polsce.

Mieliśmy nasz pierwszy "lekką" śnieg w tym roku. On topi 10: 00. I nadzieję, że pozostaje z dala do 23 grudnia, a następnie topi się tuż po Nowym Roku.

No comments: