Saturday, December 20, 2014

Rózia.


Do you remember when you were 13 and in school? What were you studying? In America, of course it was English plus other courses.

Last night was an excellent night because we went to the house of cousin  Małgorzata to wish her husband, Marek, and their daughter, Rózia, happy birthday.  Rózia has a special place in our hearts since we first met her in 2003. Now she is 13 and we have watched her grow since that time. She is now in a school for artist's, specifically theatre, but also has many normal subjects to study like history, biology, physics as well as foreign language. However, Rózia is not just learning one language, she is learning three, English, German and Russian. Talking with her last night we can tell she has made progress in English and it was possible to use it to talk. I must have made progress in Polish because she could understand most of what I said to her in that language. She is also a good illustrator in drawing. She has a project now of translating Russian childrens stories into Polish and when she is done she will make illustrations for them and make them into books for children. Besides all of that, she also plays the flute. For her birthday present we gave her a gift card to Empik where she can buy books or music of her liking. Joan and I asked her parents if we could take her one Saturday afternoon to do the shopping and spend more time with here. We are waiting for their answer.

We had planned to stop at the rynek on the way home to take pictures of the ice sculptures but it was raining so we didn't. I'm afraid with the combination of rain and warm weather, it was 14c yesterday, I don't think the ice sculptures will last very long.

Pamiętasz, gdy byłeś 13 i w szkole? Co ty studiujesz? W Ameryce, oczywiście, że był angielski oraz inne kursy.

Ostatnia noc była doskonała noc, ponieważ pojechaliśmy do domu kuzyna Małgorzata życzyć jej mąż, Marek i ich córka, Rózię, wszystkiego najlepszego. Rózia ma szczególne miejsce w naszych sercach, ponieważ po raz pierwszy spotkał się z nią w roku 2003. Obecnie jest 13 i obserwował rozwijać od tego czasu. Ona jest teraz w szkole dla artysty, a konkretnie teatru, ale ma też wiele osób zdrowych studiowania historii, biologii, jak, fizyki oraz języka obcego. Jednak Rózia nie tylko nauka jednego języka, ona uczy się trzy, angielski, niemiecki i rosyjski. Rozmowa z jej ostatniej nocy możemy powiedzieć, że poczyniła postępy w języku angielskim i można było używać go do rozmowy. Muszę poczyniły postępy w języku polskim, ponieważ ona mogła zrozumieć większość z tego, co powiedziałem do niej w tym języku. Jest też dobra ilustrator w rysunku. Ona ma projekt teraz tłumaczenia rosyjskich dzieci historie na język polski i kiedy odbywa się ona będzie ilustracje dla nich i uczynić je do książek dla dzieci. Poza wszystkim, że ona gra również na flecie. Na jej prezent urodzinowy daliśmy jej kartę upominkową do Empiku, gdzie można kupić książki lub muzykę swojego gustu. Joan i poprosiłem rodziców, czy możemy zabrać jej jedno sobotnie popołudnie robić zakupy i spędzać więcej czasu z tutaj. Czekamy na ich odpowiedź.

Mieliśmy zaplanowane, aby zatrzymać się na Rynku w drodze do domu, aby zrobić zdjęcia z rzeźby z lodu, ale padał deszcz, więc nie. Obawiam się, że z kombinacji deszczem i ciepłe dni, to było 14c wczoraj, nie sądzę, rzeźby lodowe będzie trwać bardzo długo.

No comments: