Saturday, December 13, 2014

Renovation

Visited with a friend who is renovating the top two floors of his mother´s house for the last year and a half and it´s FINALLY nearing completion. It looks really nice and he is hoping it will be finished by Christmas. Hoping, that´s the key word because in Poland you never know for sure. It was suppose to be done a year ago.

We've been watching Christmas movies each night to get the spirit going. We've decided to have a party on January 3rd for 15 of our friends. It's been a long time since our last one so we thought it was time.

The weather is still mild, 8c today.

Odwiedziliśmy z przyjacielem, który jest renowacji dwa ostatnie piętra  domu matka dla ostatniego półtora roku chwytem WRESZCIE na ukończeniu. To wygląda naprawdę ładnie, a on ma nadzieję, będzie gotowy do Bożego Narodzenia. Mając nadzieję, that's słowo kluczowe, bo w Polsce nigdy nie wiesz na pewno. To było przypuszczać, aby być zrobione rok temu.

Byliśmy oglądania filmów świątecznych każdej nocy, aby ducha dzieje. My zdecydowaliśmy się na imprezę na 03 stycznia do 15 naszych przyjaciół. Minęło sporo czasu, odkąd nasz ostatni, więc pomyśleliśmy, że nadszedł czas.

Pogoda jest jeszcze łagodny, 8c dziś.

No comments: