Monday, December 29, 2014

Carols.

Winter is here, -8 outside. Only three months until Spring. YIPPEE.

Joan is in love with the Christmas carol. Pastuszkowie braca mili. She's humming the tune every since we watched the Golec uOrchestra perform it on TV. I downloaded the text for her, in Polish, and we'll see if she learns it. I like this group also and checked their website but they have no concerts planned yet for Poznań. I'm already thinking about next Christmas and maybe spending it in Zakopane so we can hear this group live. In reading the history of the band, one of the two brothers was offered a scholarship to the Berklee School of Music in Boston but was unable to accept. His family didn't have enough money to pay for living costs or plane fare.

They have finally finished the remodeling of the Okrądlak building, the round building near Plac Wolnośći


Mamy zimę, -8 C na zewnątrz. Zaledwie trzy miesiące do wiosny. Yippee.

Joan uwielbia kolędy. Pastuszkowie, mili bracia. Ona nuci tę melodię, odkąd obejrzeliśmy ją w TV wykonaną przez  Golec Orchestra. Pobrałem tekst kolędy  w języku polskim z Internetu i  zobaczymy, czy Joan się go nauczy. Lubię tę grupę, a także ich stronę internetową, ale sprawdziłem, że oni nie planują koncertów w Poznaniu. Ja już myślę o kolejnym Bożym Narodzeniu, a może spędzeniu go w Zakopanem, więc możemy usłyszymy tę grupę na żywo. Czytając historię zespołu dowiedziałem się, że jednemu z dwóch braci  oferowano stypendium do Berklee School of Music w Bostonie, ale on nie mógł tego przyjąć. Jego rodzina nie miała wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić za koszty utrzymania lub przelot.
Przebudowa Okraglaka  w pobliżu Placu Wolności w Poznaniu ostatecznie została zakończona.

1 comment:

greenbandman said...

This building is one of my favorites as I visited it since 1975. Best part of the visit is the village people representing Zakopane on the sidewalk nearby. No visit to Poznan is complete without buying the smoked goat cheeses, maybe a few pair of wool slippers, or even a sheepskin.