Thursday, December 18, 2014

We did it!

The Nutcracker was excellent although it seemed like a shorter versión. From what I read about it on the internet it should have been 3 hours long but our performance lasted only two hours.  It was the first time we sat in the Premium center seats of the first balcony, the place that was built exclusively for Hitler many years ago. We met Marta down on the ground floor level at 17:40 and waited a short time for the other 8 people to join us. After the show we went to the Toska Cantina behind the opera house and had something to eat and to drink. Finally, at 10PM, we took a cab and went home. One of the people has the latest Iphone and I was amazed at how big the phone was. It's almost like having a mini television because of the size of the screen. I will definitely continue using my little flip-top Sony Ericson phone. For me, a phone is just that, a phone and I don't need to be connected to the internet or have all the applications that new phones have. All of Marta's friends were interesting and we invited four of them to our party on the 3rd of January bringing our total guest list up to 18 now.

I check my blog every now and then to make sure everything is working correctly and discovered that picture albums of trips we took in 2008, 9 and 10 that were on a different web server were no longer available so I had to delete the links on my blog.  Fortunately I do have the pictures saved in Picasa so during the next few weeks I will create albums for them and save them in Picasa,

Dziadek do Orzechowe był doskonały, choć wydawało się, krótszą wersję. Z tego co czytałem o tym w internecie powinno być 3 godziny długo, ale nasza wydajność trwała tylko dwie godziny. To był pierwszy raz, kiedy siedziałem na siedzeniu Premium pierwszego balkon, miejsce, które wybudowano specjalnie dla Hitlera wiele lat temu. Spotkaliśmy Marta dół od poziomu parteru na 17:40 i czekał krótki czas na pozostałe 8 osób do nas dołączyć. Po koncercie poszliśmy do Toska Cantina za opery i miał coś do jedzenia i do picia. Wreszcie, o 10 wieczorem, wzięliśmy taksówkę i pojechał do domu. Jedna z osób ma najnowszy iPhone i byłem zaskoczony, jak duży telefon był. To prawie tak, jakby mini telewizji ze względu na wielkość ekranu. I na pewno nadal korzystać mój mały flip-top Sony Ericson telefon. Dla mnie telefon jest tak, że telefon i nie musi być podłączony do Internetu lub masz wszystkie aplikacje, które nowe telefony mają. Wszystkie Marty przyjaciółmi były ciekawe i zaprosiliśmy cztery z nich do naszej grupy na 03 stycznia zwiększając całkowitą naszą listę gości do 18 obecnie.

I sprawdź mój blog co teraz, a następnie upewnij się, że wszystko działa poprawnie i odkrył, że albumy Twoim wzięliśmy w 2008 roku, 9 i 10, które były na innym serwerze WWW nie są już dostępne, więc musiałem usunąć łącza na mojej blog. Na szczęście ja mam obrazy zapisane w programie Picasa, więc w ciągu najbliższych kilku tygodni będę tworzyć albumy dla nich i zapisać je w programie Picasa

No comments: