Thursday, November 13, 2014

Snow
As you can see in the pictures above there has been a lot of snow in the place we used to live, the Upper Peninsula of Michigan. In the last two days 107 cm of snow has fallen and it's a winter wonderland. Of course, it takes a long time to plow the driveway to the road and the county road system didn't plow the highway for two days so it was hard to get into town. Snow is great when you don't have to go anywhere.

Jak widać na zdjęciach powyżej, nie było dużo śniegu w miejscu Żyliśmy, Górnym Półwyspie Michigan. W ciągu ostatnich dwóch dni 107 cm śniegu spadło i to winter wonderland. Oczywiście, to zajmuje dużo czasu, aby pług podjazd do systemu drogowego i drogi powiatowej nie orać autostradą na dwa dni, więc trudno było dostać się do miasta. Śnieg jest wielki, kiedy nie trzeba nigdzie iść.

1 comment:

Linda said...

Lots of snow, for sure. Your photos are lovely!