Saturday, November 08, 2014

Spanish

I had a nice meeting with a friend just returned from a 6 week intensive course of Spanish in Malaga and listened to his experience there. He thought it was excellent and hopes to go back next year for another 6 weeks. We know Malaga, been there three times, and like the city very much. He lived with a Spanish family during this time and thought that was very helpful in speaking Spanish outside of the school atmosphere. The school works in conjunction with Spanish families so that students who want to can also live in a Spanish surrounding all the time instead of dormitories. That way you are learning Spanish in school and get to use it in a home atmosphere. The families are aware at what level of Spanish you are and so talk to you at that level. That sounds like a good idea.

Next Saturday we are invited to a graduation of another acquaintance of ours that I met originally on the Conversation Exchange.  Since that time, Joan and I have had dinner with her twice and today she invited us to the event. It's being held in the Palace Działyński in the rynek so we know where it is.

Miałem miłe spotkanie z przyjacielem Właśnie wróciłem z 6 tygodni intensywnego kursu języka hiszpańskiego w Maladze i słuchałem tam jego doświadczenia. Myślał, że to doskonałe i ma nadzieję, że wrócimy w przyszłym roku na kolejne 6 tygodni. Wiemy, Malaga, był tam trzy razy, i jak miasto bardzo. W tym czasie mieszkał z hiszpańską rodziną i myślę, że była bardzo pomocna w mowie hiszpańskiego poza atmosferą w szkole. Prace szkolne w połączeniu z hiszpańskich rodzin, tak, że studenci, którzy chcą mogą żyć w otaczającym hiszpańskim cały czas zamiast akademików. W ten sposób uczą się hiszpańskiego w szkole i się go używać w domu atmosfery. Rodziny są świadomi, na jakim poziomie jesteś i hiszpańskim tak z tobą rozmawiać na tym poziomie. To brzmi jak dobry pomysł.

W najbliższą sobotę jesteśmy zaproszeni do ukończenia innego znajomości naszego, że spotkałem się pierwotnie na Conversation Exchange. Od tego czasu, Joan i ja mieliśmy kolację z nią dwa razy i dzisiaj ona zaprosiła nas do tego wydarzenia. Jest przetrzymywany w Pałacu Działyńskiego w Rynku, więc wiemy, gdzie jest.

1 comment:

stumaniac said...

I don't know if you are aware of the free FSI language courses developed by the US Government for foreign service workers. Some of them are very good. The Spanish courses are at http://www.fsi-language-courses.org/Content.php?page=Spanish .