Friday, August 04, 2017

Sowa.
We went to the butcher shop today to buy lunch meat, ham and pork, and avocados for tonight's salad for dinner. On the way home we stopped ar a new Sowa's, for us, and were pleasantly surprised to see the have outside seating. It's a small place on the way to Kandulski's we've passed by  before but it looked like they only had two tables inside. Today we went in and they have three more inn the back with comfortable chairs. This may become an alternative to Kandulski's. We still like Kandulski's but their range of pastries doesn't change very often. In Sowa's you can get just one piece of any cake they make, you can't do that in Kandulski's.

I received another email from a reader who is contemplating moving to Poland from the U.S, She has Polish ancestry and family here. She asked the usual questions about what documents she will need and I told her what we needed although from the looks of a more recent website there are less required now. This is the 7th or 8th person who has written to me about this subject and it's always interesting to hear from them. That wasn't the purpose of this blog when I started it in 2006 but it's nice to be able to help when I can.

Poszliśmy dzisiaj do sklepu rzeźniczego, aby kupić obiadu, szynkę i wieprzowinę, a także awokado na sałatkę na kolację. Sowa, dla nas, byli mile zaskoczeni, widząc siedzenie na zewnątrz. To małe miejsce w drodze do Kandulskiego, które minęliśmy wcześniej, ale wyglądało to tak, jakby miały tylko dwa stoły. Dzisiaj weszliśmy i mają trzy dodatkowe łóżka. Może to stać się alternatywą dla Kandulskiego. Nadal lubimy Kandulski, ale ich wyroby piekarskie nie zmieniają się zbyt często. W Sowie można dostać tylko jeden kawałek każdego ciasta, które robią, nie możesz tego zrobić w Kandulskich.

Otrzymałem kolejny e-mail od czytelnika, który zamierza wyjechać do Polski z USA, ma przodków i rodziny tutaj. Zapytała zwykłych pytań o dokumenty, których by potrzebowała i powiedziałem jej, czego szukaliśmy, chociaż wyglądają teraz coraz mniej. Jest to siódma lub ósma osoba, która napisała do mnie o tym temacie i zawsze jest to ciekawe, aby usłyszeć od nich. To nie był cel tego bloga, kiedy zacząłem go w 2006 roku, ale miło jest być w stanie pomóc, kiedy tylko będę mógł.

No comments: