Wednesday, August 02, 2017

Storms

OK! A cooler day today, only 90F :-)  Yesterday afternoon I left my car out of the garage with the windows a little rolled down. I thought maybe later we would go somewhere but we didn't.

About 23:30 lightning and thunder began. My car was still out of the garage. Suddenly the wind increased and a huge downpour of rain began mixed with hail. It lasted for about an hour, passed and later just rain continued. I stayed up until about 2:00 working on genealogy stuff and went to bed while the rain came down.

This afternoon going to the car and realizing the windows had been down all night, I wasn't too surprised to find an inch of water on the floor and the seats still a little wet. At 73 I finally learned the lesson, if you have a car, always use the garage.

We met with Zbyszek for an hour at Kandulski's, told him of out upcoming trip and no meeting next week. We talked about pierogi's, czarnina soup(who has the best), a little politics, weather and grandkids. 

OK! Dzisiaj jest chłodniejszy dzień , tylko 90° F :) Wczoraj po południu zostawiłem mój samochód na zewnątrz garażu, z oknami lekko uchylonymi. Pomyślałem, że może później gdzieś pojedziemy, ale nie.

O 23:30 zaczęła się burza z piorunami. Mój samochód wciąż był poza garażem. Nagle wiatr wzmógł się, a potężny deszcz  zaczął się mieszać z gradem. Trwało to około godziny, minęło i później padał deszcz. Nie spałem do około 2:00 pracując nad materiałami genealogicznymi i poszedłem spać, podczas gdy deszcz padał.

Tego popołudnia idąc do samochodu i zdając sobie sprawę, że okna były uchylone przez całą noc, nie byłem zbytnio zaskoczony, gdy znalazłem około 2,5 cm wody na podłodze, a siedzenia były jeszcze trochę mokre. W wieku 73 lat wreszcie otrzymałem lekcję , że jeśli masz samochód, zawsze używaj garaż.

Spotkaliśmy  się na godzinę ze Zbyszkiem u Kandulskich, powiedziałem mu o nadchodzącej podróży i o tym, że nie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Rozmawialiśmy o pierogach, zupie czarninie(Kto ma najlepsze), trochę polityki, pogody i wnuków.

No comments: