Tuesday, August 01, 2017

95F

95F. Way too hot for me.  The morning started out gray, cloudy and not too warm but by noon the sun returned and the temperature started rising. It's hotter then in Spain.  Now tell me there is no such thing as global warming!
 
Out of desperation we started watching Game of Thrones tonight. It's better than watching "Orange Head" who always seems to be on every channel. I think he does and says half the things he does just to be on TV.

95F. Dla mnie za gorąco. Ranek zaczął się szary, mętny i nie za ciepły, ale w południe powróciło słońce, a temperatura zaczęła rosnąć. W Hiszpanii jest gorętsze. Powiedz mi, że nie ma czegoś takiego jak globalne ocieplenie!


Z rozpaczy zaczęliśmy oglądać Trójcę Tron dzisiaj. To lepiej niż oglądanie "Orange Head", która zawsze wydaje się być na każdym kanale. Myślę, że on robi i mówi, że jest jedynym w telewizji.

No comments: