Monday, July 31, 2017

Time.

An interesting day today. I met with a group of people in the morning and we exchanged stories of last weekends adventures and vacations. I told them about our trip to Moszna and was a little surprised some had never heard about it. I guess it wasn't really surprising because they all work and don't have the free time to travel like Joan and I. Even so, I think many do not fully grasp the beauty of Poland and usually go to well-known places for vacation. We also do that but find equal joy in discovering the unknown places. No one heard of Charbrowo, where we will stay on the 11th and 12th. Because it will be a 4 day holiday starting on the 10th, we decided to spend the 13th in Złotów, half of the way home from Charbrowo. This will be our first visits to those two places.

Stash came over in the afternoon and told us an interesting thing about time. It seems that some 100-150 years ago, each village had it's own idea of what the time was. The development of what is now known as UTC time came about historically as an effort which first began as a collaboration between 41 nations, officially agreed to and signed at the International Median Conference, in Washington D.C. in 1884. At this conference, the local mean solar time at the Royal Observatory, Greenwich in England was chosen to define the "universal day", counted from 0 hours at Greenwich mean midnight. This agreed with the civil Greenwich Mean Time used on the island of Great Britain since 1847. In contrast astronomical GMT began at mean noon, i.e. astronomical day X began at noon of civil day X. The  Global Positioning System also broadcasts a very precise time signal worldwide, along with instructions for converting GPS time to UTC. GPS-time is based on, and regularly synchronized with or from, UTC-time.

This was all news to us because we never thought about the origin of time. Of course, then came times zones. That's why when we Skype with Joan's daughter, Karen, at 19:00, Poland time, it's 12:00 in Chicago

Dzisiaj był ciekawy dzień. Rano spotkałem się z grupą ludzi i opowiedzieliśmy sobie o przygodach z ostatnich weekendów  i wakacji. Powiedziałem im o naszej wycieczce do Mosznej i byłem trochę zaskoczony, że niektórzy nigdy o tym miejscu nie słyszeli. Myślę, że to nie jest specjalnie zaskakujące, bo wszyscy pracują i nie mają wolnego czasu na podróżowanie jak Joanna i ja. Myślę nawet, że wielu nie w pełni pojmuje piękno Polski i zwykle jeździ na wakacje w znane miejsca. Także to robimy, ale znajdujemy taką samą radość w odkrywaniu nieznanych miejsc. Nikt nie usłyszał o Charbrowie, gdzie przebywać  11 i 12 sierpnia. To będzie 4-dniowy urlop, który rozpocznie się 10 sierpnia, a 13 sierpnia postanowiliśmy spędzić  w Złotowie, w połowie drogi z Charbrowa. To będzie nasza pierwsza wizyta w tych dwóch miejscach.

Po południu przyszedł Staszek i powiedział nam coś ciekawego o czasie. Wydaje się, że jakieś 100-150 lat temu, każda wioska miała własne pojęcie o tym, czym był czas. Rozwój tego, co teraz znane jest jako czas UTC, zapisało się w historii jako inicjatywa współpracy między 41 narodami, które oficjalnie   podpisały zgodę na Międzynarodowej Konferencji dot. Południka w Waszyngtonie w 1884 roku. Na tej konferencji lokalny czasu  w Royal Obserwatorium, Greenwich w Anglii został wybrany jako  astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym, jako zgodny z czasem w miejscowości Greenwich w Wielkiej Brytanii , jaki został tam ustanowiony w 1847 roku. W przeciwieństwie do czasu słonecznego, czas astronomiczny oznaczający dzień, zaczyna się o północy tzn. dzień astronomiczny X rozpoczął się w południe dnia X. System Nawigacji satelitarnej (GPS) również nadaje bardzo precyzyjny sygnał czasu na całym świat wraz z instrukcjami dotyczącymi zamiany czasu GPS na UTC. Czas GPS jest na nim oparty i regularnie synchronizowany z czasem UTC.

To była dla nas nowość, ponieważ nigdy nie myśleliśmy o pochodzeniu czasu. Oczywiście potem utworzono strefy czasowe. Dlatego, gdy Joanna rozmawia ze swoją córką Karen przez Skype o 19:00 polskiego czasu, to w Chicago jest 12:00.

No comments: