Thursday, July 27, 2017

Hidden Figures

 Mary Jackson
 Katherine Johnson
Dorothy Vaughan
 
After a long break, we were surprised at Kandulski's when our friend, Zbyszek, pulled in to park just as we arrived. It has been too long since we out last meeting and it was good to see him again. We sat an talked for an hour and then returned home.

At home we did some studying together and then Joan began to prepare our dinner for tonight, an apple-walnut salad. It doesn't sound like much but it's a big salad.

Last night we watched a very interesting movie, Hidden Figures. It's a true story about 3 Afro-American women who were the first to break the color barrier and join the team who put the first American astronaut into space with NASA..

Katherine Johnson was extraordinary mathematician who calculated the trajectories for Glenn's Friendship 7 mission.  Mary Jackson was the only black female aeronautical engineer in the field in the 1950s. Doroty Vaughan was a NASA supervisor of the IBM computer.

Po długiej przerwie nasz przyjaciel Zbyszek zaskoczył nas u Kandulskich, kiedy zaparkował przed kawiarnią w tym samy momencie, kiedy tam przyjechaliśmy. Dużo czasu minęło od ostatniego spotkania i dobrze było go zobaczyć. Rozmawialiśmy przez godzinę, a potem wróciliśmy do domu.

W domu  trochę wspólnie pouczyliśmy się, a potem Joan zaczęła przygotowywać nasz obiad, sałatę z jabłkami i orzechami. Z nazwy nie wygląda to na coś „dużego”, ale to jest spora sałatka.

Minionego wieczoru oglądaliśmy bardzo interesujący film pt. „ Hidden Figures”. To prawdziwa historia o 3 afroamerykańskich kobietach, które jako pierwsze przełamały  barierę koloru skóry i dołączyły do zespołu, który doprowadził do lotu w  kosmos pierwszego amerykańskiego astronautę z NASA.

Katherine Johnson była niezwykłym matematykiem, która wyliczyła trajektorie misji Glenna. Mary Jackson była jedynym czarnoskórym inżynierem lotnictwa w tej dziedzinie w latach pięćdziesiątych. Doroty Vaughan była zarządzającą  komputerem IBM w NASA.

1 comment:

GoogleGaggler said...

Hi David and Joan,
Once again, playing catch-up (or ketchup!)-- but was only less than a month behind-- soooo...now, caught up!

The castles are splendid-- I agree, esp. the Moszna one.


This is the 2nd or 3rd film we've 'watched in sync'....
I was amazed that these women were SO smart-- beond smart. Geniouses in their respected fields! But so shocked and saddened by the racial and sexist bigotry they suffered under. Yet, prevailed w. perserverance and dignity and courage. How MANY more women of significant contribution have been written out of HIStory one has to wonder???