Thursday, July 06, 2017

Nice Welcome.

 
 
Well, "Orange Head" arrived  in Warsaw and was greeted by this sign, courtesy of Greenpeace Polska-NO TRUMP,YES PARIS. It was placed on the front of the Palace of Culture.

Pawel Szypulski of Greenpeace Poland justified their move:
“President Trump announced that the US would leave the Paris agreement but he is isolated in that decision. Approximately 200 countries have accepted the climate accord and have no plans to withdraw. The European Union, as well as China, India and Canada strongly agree that actions to protect the climate must be carried out independently of Trump’s rash and irresponsible decisions. Moreover, many US states like California, which itself is one of the largest world economies, have declared that they will implement the Paris Agreement, contrary to Trump’s policy.”

Trump may have hoped that his arrival in Poland would cushion the blow of what is expected to be a contentious G20 summit in Germany on Friday, but it has thus far proven anything but friendly. Trump’s backwards, reckless, and dangerous agenda – the same one that has engendered his dismal 22% confidence rating internationally – is proving to be just as unpopular around the world as it is at home.
Source: Washington Journal

On the bright side it was a sunny day in Poznań.

Cóż, "Orange Head" przybył do Warszawy i został przywitany, dzięki uprzejmości Greenpeace Polska- znakiem NO TRUMP, YES PARIS. Został umieszczony na frontowej ścianie Pałacu Kultury.

Paweł Szypulski z Greenpeace Polska uzasadniał ich ruch:
"Prezydent Trump ogłosił, że USA opuszczą porozumienie paryskie, ale w tej decyzji jest odosobniony. Około 200 krajów zaakceptowało porozumienie o klimacie i nie zamierza wycofać się. Unia Europejska, a także Chiny, Indie i Kanada zdecydowanie zgadzają się, że działania mające na celu ochronę klimatu muszą być przeprowadzane niezależnie od pośpiesznych i nieodpowiedzialnych decyzji  Trumpa. Ponadto wiele stanów w USA, takich jak Kalifornia, która jest jedną z największych gospodarek świata, zadeklarowało, że wdroży porozumienie paryskie, w przeciwieństwie do polityki Trumpa ".

Trump mógł mieć nadzieję, że jego przybycie do Polski zmniejszyłoby cios tego, co w piątek byłoby sporne na szczycie G20 w Niemczech, ale okazało się, że jest to nic innego, jak tylko przyjazny gest. Prosty, lekkomyślny i niebezpieczny program Trumpa - taki, który był źródłem  22% spadku zaufania w skali globalnej na arenie międzynarodowej. Trump okazuje się równie niepopularny tak w domu, ja i na całym świecie,
Źródło: Washington Journal

Słoneczny dzień  Poznaniu.

No comments: