Tuesday, July 18, 2017

Apology.

I apologize for the political posts of the last few days but I just can't believe the things that are happening in the two countries we have lived in.

Fortunately, in the U.S., 4 Republicans finally came to their senses and voted against the new, "TrumpCare" Health Bill. The Republicans' signature campaign promise to repeal and replace Obamacare came to a screeching halt Monday night after Sens. Mike Lee of Utah and Jerry Moran of Kansas came together, shocked Capitol Hill and vowed to vote against the latest draft of the GOP's health care bill. Living in Poland, it doesn't affect us, of course, but it would affect cousins and our children so we are happy about this turn of events.

Here, in Poland, the proposed 20 grosz per liter hike on gasoline has been cancelled do to pressure from the people, mainly farmers. It's harvest time and they will be using a lot of gas for their machinery. The PiS party does not want to lose their votes so the "King", Mr. Kaczynski, cancelled the rate hike. It still boggles my mind how one man, not elected in any recent election, can wield so much power over this country.

On the bright side, we are packing now for our little trip south for 5 days and looking forward to an enjoyable time with friends and seeing another palace.

Przepraszam za polityczne posty w ostatnich dniach, ale po prostu nie mogę uwierzyć w to, co dzieje się w obu krajach, w których mieszkamy.

Na szczęście w Stanach Zjednoczonych wreszcie czterech Republikanów opamiętało się i głosowało przeciwko nowej ustawie o zdrowiu "TrumpCare". Sygnowanie przez Republikanów obietnicy z kampanii wyborczej obiecującej  uchylenie i zastąpienie Obamacare  zostało wstrzymane w poniedziałek wieczorem po tym, kiedy  Senator  Mike Lee z Utah i Jerry Moran z Kansas zjednoczyli się, zaszokowali  Capitol Hill i obiecali głosować przeciwko ostatnim projektom ustawy o opiece zdrowotnej GOP . Żyjemy w Polsce i to oczywiście nie ma na nas wpływu, ale wpłynie  na kuzyna i nasze dzieci, więc jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu sprawy.

Tutaj, w Polsce, propozycja podwyżka ceny benzyny o  20 groszy na litrze została anulowana po presji ludzi, głównie rolników. To czas zbiorów i oni będą zużywać dużo paliwa w maszynach rolniczych. Partia PiS nie chce stracić swoich głosów, więc "Król", pan Kaczyński, odwołał podwyżkę. Nadal nie mogę dojść do ładu, jak jeden mężczyzna, który nie został wybrany w ostatnich wyborach, może sprawować władzę w kraju.

Z pozytywnych wiadomości:  pakujemy się teraz na naszą małą 5. dniową wycieczkę na południe i czekamy na przyjemny czas z przyjaciółmi i zwiedzanie kolejnego pałacu.

No comments: