Saturday, July 08, 2017

Strange phenomenon.

Yes, it is strange. On these days of summer when it's been gray, raining and cloudy during the day, by 18:00 blue skies appear and the sun comes out. It happened again today. I won't even mention it's been 28c and sunny all week in Costa Blanca, Spain. OOPS, I guess I just did.

A question for you. Does anyone know of software that will let you change a text page so that what is written at the bottom of the page can be moved to the top? I mean like flipping the entire text, specifically for my copied blog texts. Right now they start with the last day of the month and I want them to start with the first day. When it's all done, I'll have a written record of almost everyday of Joan and my life for the last 11 years, so far.

I forgot to mention our food costs for this week were 104 zl, mainly because we at a restaurant one night.

Now Joan is in the kitchen preparing a walnut pasta salad for our dinner while she listens to an audio repeat of today's Spanish lesson. I can hear it also and I think i's a good reinforcement of learning.


Tak, to jest dziwne. Tego lata w ciągu dnia jest szaro, pochmurno i  w ciągu dnia pada deszcz, a o 18:00 pojawia się niebieskie niebo i wychodzi słońce. Dzisiaj znowu tak się stało. I nawet nie wspomnę, że w Costa Blance w Hiszpanii jest 28 i słonecznie przez cały tydzień. Oops, chyba to właśnie zrobiłem.
 
Pytanie do was. Czy ktoś zna oprogramowanie, które umożliwi zmianę strony tekstowej, by to co jest napisane na dole strony można było przenieść do góry? Mam na myśli przerzucanie całego tekstu, w szczególności moje kopiowane teksty na blogu.
 
Teraz zaczynają się od ostatniego dnia miesiąca, a chcę, żeby zaczynały się od pierwszego dnia. Kiedy to zrobię, będę miał pisemny zapis niemal każdego dnia życia Joan i mojego z ostatnich 11 lat.
 
Zapomniałem wspomnieć, że nasze koszty żywności na ten tydzień wyniosły 104 zł, głównie dlatego, że jednego wieczora jedliśmy w restauracji.

Joan jest teraz w kuchni przygotowuje orzechową sałatkę z makaronem na obiad i słucha powtórki dzisiejszej lekcji hiszpańskiego. Słyszę to też i myślę, że to dobry sposób na ugruntowanie tego, czego się uczyliśmy.

No comments: