Sunday, July 16, 2017

New place.                                                                  Ugly
                                                           
    Nice

It started out sunny so we went to the place in Poznań where the Ali Baba restaurant use to be. Now it's a new one so we thought we would try it for lunch. Joan had BBQ ribs, not as good as at Whiskey in a Jar restaurant, and I had a salmon salad. Both were nothing special plus the waiting time for service was too long. We would not recommend this place for eating, maybe for coffee because it's not in the rynek and a little quieter on a side street.

Unfortunately, my view from where I sat was of one of the ugliest buildings in Poznań. Just down the street was one of the more nicer, interesting buildings. However, I think if they painted murals like on that building in Środka it would really make that building interesting.

Zaczęło się słońce, więc poszliśmy do tego miejsca w Poznaniu, gdzie jest restauracja Ali Baba. Teraz jest nowy, więc myśleliśmy, że spróbujemy tego na lunch. Joan miał żeberka, nie tak dobre, jak w Whiskey w restauracji Jar, a ja miałem sałatkę z łososiem. Oba były nic specjalnego, a czas oczekiwania na obsługę był za długi. Nie polecamy tego miejsca na jedzenie, może na kawę, bo to nie jest na rynku i trochę ciszej przy bocznej ulicy.


Niestety, mój widok, skąd siedział, należał do jednego z najbrzydszych budynków w Poznaniu. Tuż przy ulicy był jednym z bardziej ładniejszych, ciekawych budynków. Myślę jednak, że jeśli pomalują malowidła ścienne w tym budynku w Środce, to naprawdę sprawi, że budynek stanie się interesujący.

No comments: