Friday, January 19, 2018

Copper....

Not one to be kept down by a little thing like a cold, we went to San Javier to look at the church only to find it open only on the weekend. What a contrast to when I lived here some 50 years ago and churches were always open. Oh well, a sign of the times I guess.

We always thought Polish pruning of trees was strange but Spain has them beat. They look so eerie, spooky like with their little fingers pointing up. Take a look at the pictures.

Stephanie wrote something interesting about colds...."Anyway, here, this might help (esp. for future, but if its w/i 48 hours, this still might work-- IF you can get something 100% Copper; read this link for the Cold Zapper though to understand how effective copper is at killing germs:

https://www.copperzap.com/

I did not buy this expensive product, but tried it w. pure copper jewelry I have and it worked! When I felt sniffles coming on, I gently rubbed under my nostrils w. the copper for about a minute and the itchiness went away and I no longer felt the need to sneeze.

I've worked w. this many times since I found out about this unique property of copper this past Autumn. Its also cleared up nasal sinus congestion in minutes!

I found small copper tubing in my father's workbench in the basement and fashioned my own 'device' after cleaning it (thanks Dad!). I now keep it at hand, or take it w. me on public bus rides, etc (great for airplane travel IF you can pass security w. it😉)!

Maybe you can pick up something 100% copper at a gift or utensil or hardware store while there. Well, any which way, get well soon!"

Nikt nie będzie „przystopowany” przez taką mała rzecz jak przeziębienie, więc pojechaliśmy do San Javier aby zobaczyć kościół ale po to, by dowiedzieć się, że jest otwarty tylko w weekend. Cóż za zmiana do czasu, kiedy mieszkałem tu jakieś 50 lat temu, a kościoły były zawsze otwarte. No cóż, to jak sądzę znak czasów.

Zawsze uważaliśmy, że przycinanie drzew w Polsce jest dziwne, ale Hiszpania pokonała Polskę. Wyglądają tak niesamowicie, upiornie jakby z małymi palcami skierowanymi w górę. Spójrz na zdjęcia.

Stephanie napisała coś ciekawego na temat przeziębienia ... "W każdym razie, to może pomóc (szczególnie na przyszłość, a  jeśli zażyte w ciągu 48 godzin,  nadal może zadziałać - JEŚLI możesz dostać coś ze 100% miedzią; przeczytaj stronę Cold Zapper, ale aby zrozumieć, jak skuteczna jest miedź w zabijaniu zarazków:

https://www.copperzap.com/

Nie kupiłem tego drogiego produktu, ale wypróbowałem go w postaci czystej miedzianej biżuterii, którą mam i zadziałało! Kiedy poczułem, że pociągam nosem, delikatnie potarłem nozdrza miedzią przez około minutę, a swędzenie ustąpiło i nie czułem już potrzeby kichania.
Stosowałem ten sposób wiele razy odkąd jesienią dowiedziałem się o wyjątkowej właściwości miedzi. W ciągu kilku minut oczyściła zatoki nosowe!

Znalazłem małą miedzianą rurkę na stole roboczym mojego ojca w piwnicy i po jej oczyszczeniu wymyśliłem swoje "urządzenie" (dzięki tato!). Teraz trzymam ją pod ręką lub biorę ze sobą na czas korzystania z publicznych przejazdów autobusem itp (świetny w czasie podróży samolotem JEŚLI przejdziesz przez ochronę!

Może uda ci się zauważyć coś  100% z miedzi w sklepie z prezentami lub sztućcami lub sprzętem komputerowym. Cóż, w każdym razie, niedługo wyzdrowiejesz! "

No comments: