Wednesday, January 24, 2018

Spanish lessons.

Lesson day and we were well prepared for it. We studied hard since Monday, memorized 40 new words and translated simple English sentences into Spanish. The lesson went well and the teacher was surprised we accomplished so much. I think it's because we are on a deadline to return and want to cram in as much as we can before we leave. We're already into chapter 3 of the book.

Weather is the same, blue skies, 20c, no rain. warm.  Some people are wearing short sleeved shirts and women are wearing skirts.

I made a change of plans for the trip to Alicante. Instead of taking the train, which doesn't go right to the airport, I will take a bus three blocks from here that does. Travel time is the same and it's cheaper, 12EU. It leaves at 11:57 and arrives at the airport at 13:47. It will be an interesting experience stopping in 8 villages along the way. I hope I get someone sitting next to me who is willing to talk to me in Spanish.

Dzień lekcji hiszpańskiego i byliśmy na nią dobrze przygotowani. Uczyliśmy się bardzo solidnie od poniedziałku, zapamiętaliśmy 40 nowych słów i przetłumaczyliśmy proste angielskie zdania na hiszpański. Lekcja poszła dobrze i nauczyciel był zaskoczony, że tak wiele osiągnęliśmy. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że mamy ostateczny termin powrotu do Polski chcemy wkuć tyle, ile możemy, zanim wyjedziemy. Jesteśmy już w trzecim rozdziale książki.

Pogoda jest taka sama, błękitne niebo, 20C, bez deszczu. Ciepło. Niektórzy noszą koszule z krótkim rękawem, a kobiety mają na sobie spódnice.

Zrobiłem zmianę planów podróży do Alicante. Zamiast wsiąść do pociągu, który nie jedzie prosto na lotnisko, jadę autobusem trzy przecznice stąd. Czas podróży jest taki sam i jest tańszy, 12EU.

Wyjeżdża o 11:57 i przyjeżdża na lotnisku o 13:47. Interesującym doświadczeniem będzie zatrzymywanie się po drodze w 8 wsiach. Mam nadzieję, że będę miał kogoś siedzącego obok mnie, który zechce porozmawiać ze mną po hiszpańsku.

No comments: