Monday, January 15, 2018

Lessons

Today it was back to Dos Mares for papryka and paper towels. Then we went to Alpha language school and talked to them about Spanish lessons. We decided to take a package of 2 lessons per week from the owner who has a Masters in Spanish language. Our lessons will be on Tuesday and Thursday at 15:30.

Mark made a comment that he doesn't see many people in my pictures. That is because this is a tourist town and now only locals are here. I am sure if this was July the place would be packed with people. Actually, I like it like this better,

Dziś  wróciliśmy do Dos Mares po paprykę i ręczniki papierowe. Następnie poszliśmy do szkoły językowej Alpha i rozmawialiśmy z nimi o lekcjach hiszpańskiego. Zdecydowaliśmy się na pakiet 2 lekcji tygodniowo prowadzonych przez właściciela, który ma stopień Masters w języku hiszpańskim. Nasze lekcje będą we wtorek i czwartek o 15:30.

Mark napisał komentarz, że nie widzi wielu osób na moich zdjęciach. To dlatego, że jest to miasteczko turystyczne, a teraz są tu tylko miejscowi. Jestem pewien, że gdyby to był lipiec, miejsce byłoby pełne ludzi. Właściwie to lubię je bardziej, jakie jest teraz.

No comments: