Tuesday, January 30, 2018

Spain prices..

 .So you want to know what are prices like in Spain....

 Mountain Dew 500 mil...3,39 EU

2 RAW hamburgers.120grams...1.95EU

5 CHICKEN FILLETS................4.48EU

1 Heinz Ketchup 340g.................2.10EU

1-6L Water....................................056EU

Salmon 200g.................................5.60EU

6 Eggs............................................1.99EU


Carmelo came over today and told us about 2 places we have to visit, Cartegna and Arguilas. The first is about 15 minutes east of us and the second 1 1/2 north.

It's a city founded by the Romans in 220 B.C and most of it was covered over as time passed. During archeological studies they found the remains of the old Roman amphitheater. uncovered and restored what they could, and now it is a big tourist attraction. It is definitely a place we will visit.

The other place is Bateria de Castillitos. Cartegna has always been a military port. To protect it, at the highest point on two sides, huge guns were built in the 1920's.The gun battery was built to prevent enemy ships entering the bay to attack the important port and military arsenal at Cartegna. The gun battery was built to prevent enemy ships entering the bay to attack the important port and military arsenal at Cartegna. They were manufactured by the Vickers company in the UK in 1927 and 1928.

It's going to be a trcky drive to get there. To get to the Bateria from Mazarrón, take the RM-332 road which goes over the hills, turning off at the roundabout with a lighthouse on it onto the E-22, towards El Mojón and then through Isla Plana. About a kilometre further on, turn right onto the RM-E23 to go through Campillo de Adentro and carry on past the large wooden notice board with a hikers route map just after crossing the Rambla de Azohia. Then follow a narrow and winding, former military, road to the crest of the peninsular. It is not a drive for drivers of a nervous disposition. After awhile you are likely to worry if you are on the right road as you climb higher and higher up to about 850 feet altitude before descending a little before you reach the parking and turning area. You may be unlucky enough to meet vehicles coming in the opposite direction. There are occasional passing places so take it steady and try to anticipate. The views along this road are magnificent but for the drive sightseeing is best left until the c

Chcesz wiedzieć, jakie są ceny w Hiszpanii ..
.
 Góra Rosy 500 mil ... 3,39 UE
2 surowe hamburgery.120 gramów ... 1.95EU
5 FILETÓW Z KURCZAKA ................ 4,48EU
1 Heinz Ketchup 340g ................. 2.10EU
1-6L Woda .................................... 056EU
Łosoś 200g ................................. 5,60EU
6 jajek .................................... 1.99EU

Carmelo wpadł dzisiaj i powiedział nam o 2 miejscach, które musimy odwiedzić, Cartegna i Arguilas. Pierwsza jest około 15 minut na wschód od nas, a druga 1 1/2 h na północ.

To miasto założone przez Rzymian w 220 roku pne i z upływem czas jego większość pokryła ziemia. Podczas badań archeologicznych odkryto pozostałości starego rzymskiego amfiteatru. Odkopane i odrestaurowane, na ile to było możliwe jest dużą atrakcją turystyczną. Zdecydowanie jest to miejsce, które odwiedzimy.

Drugim miejscem jest Bateria de Castillitos. Cartegna zawsze była portem wojskowym. Aby ją chronić w 1920 r. zbudowano potężne działa w najwyższym punkcie z dwóch stron.  Aby uniemożliwić okrętom wroga wpłynięcie do zatoki, by zaatakować ważny port i wojskowy arsenał w Cartegna, zbudowano baterię armat. Zostały one wyprodukowane przez firmę Vickers w Wielkiej Brytanii w 1927 i 1928 roku.

To będzie trudna jazda. Aby tam się dostać się z Mazarrón, trzeba jechać drogą RM-332, która prowadzi przez wzgórza, skręcając na rondzie z latarnią morską na E-22, w kierunku El Mojón, a następnie przez Isla Plana. Około kilometr dalej należy skręcić w prawo na RM-E23, aby przejechać przez Campillo de Adentro i obok dużej drewnianej tablicy ogłoszeń z mapą tras pieszych wycieczek zaraz po przekroczeniu Rambla de Azohia. Następnie podążać wąską i krętą, dawną wojskową drogą na grań półwyspu. To nie jest droga dla kierowców o nerwowym usposobieniu. Po pewnym czasie prawdopodobnie będziesz się martwić, czy jesteś na właściwej drodze, gdy wspinasz się wyżej i wyżej do wysokości około 850 stóp, zanim zjedziesz trochę niżej i dotrzesz do parkingu i pętli. Możesz mieć na tyle pecha, aby spotkać pojazdy jadące w przeciwnym kierunku. Zachowaj spokój i spróbuj to przewidzieć , ponieważ znajdują się tam miejsca dla wyminięcia się samochodów. Widoki wzdłuż tej drogi są wspaniałe, ale kiedy jedziesz samochodem lepiej jest odłożyć zwiedzanie do momentu zaparkowania samochodu.

No comments: