Wednesday, January 17, 2018

Today

Another sunny day with a high temperature of 20c. This sun is blinding. Joan's been wearing her sunglasses all week.

Tomorrow we're going to take the bus to Murcia and do a little exploring of that city, Today we had our second Spanish lesson. This time it was an hour and a half long. It is still not advanced enough for me yet but it's good for Joan to give her more confidence.

One thing I have noticed about this place is there are a considerable amount of Muslims living here.

Kolejny słoneczny dzień z wysoką temperaturą 20c. Takie słońce oślepia. Przez cały tydzień Joan nosi okulary przeciwsłoneczne.

Jutro jedziemy autobusem do Murcji by trochę pozwiedzać miasto. Dzisiaj odbyła się nasza druga lekcja hiszpańskiego. Tym razem trwało to półtorej godziny. Dla mnie jest za mało zaawansowana, ale Joan daje większą pewność siebie.

Jedną z rzeczy, którą tutaj zauważyłem jest znaczna liczba muzułmanów tu zamieszkujących.

No comments: