Wednesday, February 13, 2013

Another new place.

I had three nice conversations today via Skype learning Polish and I think it's a good way to make progress. Of course, I'm patiently waiting for my private teacher to return so we can start lessons again but in the meantime this is filling the void.

I learned today about a monastery on the island of Visovac in Krka, Croatia that dates back to the 14th century and so I'm now checking on the possibility of visiting it on our trip.

 Visovac was settled by Augustinian monks, who established a small monastery and church dedicated to the Apostle Paul in the 14th century. In 1445 the Augustinian monastery was enlarged and adapted by the Franciscans who settled there having withdrawn from parts of Bosnia with other, ordinary people, when the Turks had taken over there. A new monastery was built in the 18th century. The rich monastery library includes particularly rare incunabula of Aesop's fables
a collection of documents (the sultan'sedicts) and a sabre belonging to Vuk Mandusic, one of the best-loved heroes of Serbian epic poetry.

At the rate I'm finding out about other places to visit in Croatia, I think we need more than two weeks. Our friends from the U.S. are excited about their trip here and I keep them excited by sending new pictures of places I discover as we move closer to the date. 72 days to go!!!!

Dzisiaj miałem trzy miłerozmowy przez Skype ucząc się polskiego imyślę, że to dobry sposób, aby robić postępy.
Oczywiście, ja cierpliwie czekam na powrót mojego prywatnegonauczyciela, abyśmy mogli ponownie rozpocząćnaukę, ale w międzyczasie rozmowy przez Skype wypełniają tąlukę.

Dzisiaj dowiedziałem się o klasztorzena wyspie Visovac wKrka w ChorwacjI, który datuje się na 14 wieki teraz sprawdzam możliwościzwiedzania go w czasienaszej podróży.

Visovac został zasiedlony przez mnichówAugustianów, którzy w 14 wieku założyli niewielkiklasztor i kościół pod wezwaniemapostoła Pawła. W 1445Klasztor augustianów został rozbudowany iprzystosowany przez franciszkanów, którzy osiedlili się tam z innymi zwykłymi ludźmi powycofaniu się z części Bośni, kiedy Turcy przejęli tamte tereny. Nowy klasztor został zbudowany w 18 wieku. Bogata biblioteka klasztorna obejmuje szczególnierzadkie inkunabuły bajekEzopa, zbiory dokumentów (sultan'sedicts) i szablę należącą doVuk Mandusic, jednego z najbardziej lubianych bohaterówserbskiej poezji epickiej.

W tempie, w jakim jestem w stanie dowiedzieć się oinnych miejscach do odwiedzaniaw Chorwacji, myślę, że musimymieć więcej niż dwa tygodnie.Nasi przyjaciele z USAsą podekscytowani swoją podróżą, a ja podtrzymuję ich podekscytowaniewysyłając zdjęcia nowych miejsc.Odkryłem, że przybliżamy się coraz bardziej do ustalonej daty.72 dni do wyjazdu!!

No comments: