Wednesday, February 20, 2013

Outrageous!!

Opening the mailbox today we received some shocking news that our heating bill for December-January is 1,200 zl. Last year, for this same time period it was 800 zl and we keep our flat at a constant 22c temperature in winters.  This increase, 33%, seems rather outrageous. Our flat is 78m in size and is exposed to the outside only on the east and west sides. The east side was even insulated last year so we expected to the cost of heating to be the same as last year of maybe a little lower but the opposite has occurred. Looking at the bill from last year's February-March of 900 zl we expect our next new bill to be higher than 1,200. If these rates continue increasing like this we may have to find a new place to live, something we do not want to do because we like it here.

We visited our friend today in the hospital after an operation.  He is doing well and will be released on Saturday  He will stay with his son for two weeks and then go to a rehabilitation center for maybe another three weeks. It was good to see that he is recovering well.

Dzisiaj po otwarciu skrzynki pocztowej otrzymaliśmy jakąś szokującą wiadomość, że nasz rachunek za ogrzewanie za grudzień i styczeń wynosi 1200 zl. W zeszłym roku, w tym samym okresie było to 800 zł, a utrzymujemy nasze mieszkanie w zimie w stałej temperaturze 22C. Ten wzrost o 33%, wydaje się raczej skandaliczny. Nasze mieszkanie ma 78mkw, a zewnętrzne ściany wychodzą na wschód i zachód. W zeszłym roku strona wschodnia była ocieplona więc oczekiwaliśmy, że koszty ogrzewania będą takie same, jak w ubiegłym roku, a może trochę mniejsze, ale przeciwnie – wystąpiły wyższe. Patrząc na rachunek z poprzedniego roku z lutego i marca na 900 zł oczekujemy, że nasz kolejny nowy rachunek będzie wyższy niż 1200. Jeśli te ceny nadal będą tak rosły, to będziemy musieli znaleźć nowe miejsce do życia, zrobić coś, czego nie chcemy, bo nam się tu podoba.

Dzisiaj odwiedziliśmy naszego przyjaciela w szpitalu po jego operacji. Czuje się dobrze i zostanie wypisany w sobotę. Będzie przebywać z synem przez dwa tygodnie, a następnie uda się do centrum reahablitacji na może kolejne trzy tygodnie. Dobrze było widzieć,że on powraca do zdrowia.

1 comment:

stumaniac said...

Odd that I had the same experience this month in Austin, Texas--suddenly got a utility bill that was inexplicably higher than any before. I checked my bill online after seeing a news report stating this had happened to a lot of people.