Tuesday, February 26, 2013

Nic nowego!

Not much happened today around here. Still waiting for the weather to get better and make travelling a little better. Tonight's pizza night for dinner and tomorrow is Kandulski's, still without our friend Zbyszek.

Poznań received 500 new trams that is says are without protective foil (ofoliowania -folia zabezpieczająca przy transporcie)and cannot be adapted for use, whatever that means?

Nie wiele się dzisiaj tutaj. Wciąż czeka na pogodzie, aby lepiej i uczynić podróżowanie trochę lepiej. Dzisiejsza noc pizzy na kolację, a jutro jest Kandulski, wciąż bez naszego przyjaciela Zbyszka.

Poznań otrzymał 500 nowe tramwaje, które mówi bez folii ochronnej (folia zabezpieczająca ofoliowania-PRZY transporcie) i nie mogą być przystosowane do użytku, cokolwiek to znaczy?

No comments: