Monday, February 25, 2013

Surprised!

Today Joan had to go for bone density examination at the hospital on Polna street. It's a normal test occassionaly done and nothing to be alarmed about.  We had to park a short distance from the hospital and get a parking ticket for the car. After I put in the money, got the ticket and started walking away, I heard someone calling my name. When I turned around I was surprised to see cousin Magda walking up to me. She said she thought it was me when she saw me at the parking meter and so she called my name as I walked away. She asked why I was there and I told her. I knew she lived on Polna street but not the exact place and so when she pointed to her building only four doors away I was surprised. We walked up the street to where Joan was waiting for me at the car, said hello to Joan and we talked for only a few minutes because she was on her way to work at Allegro.

In the hospital, I managed to find the right room to go to, went in and told the lady, in Polish, why we were there.  The exam only took about 15 minutes and the results will be mailed to us in about two weeks. It's nice to get the results mailed to us so we don't have to make another trip to the hospital.  Once we have the results, Joan will take them to her doctor for her to look at.

Dzisiaj Joan miała iść na badania gęstości kości w szpitalu na Polnej. To normalne badanie occassionaly zrobione i nic się zaniepokojony. Mieliśmy do parku w niewielkiej odległości od szpitala i dostać bilet na parkowanie samochodu. Po I umieścić w pieniądze, dostał bilet i ruszył dalej, słyszałem ktoś woła moje imię. Kiedy odwrócił byłem zaskoczony, aby zobaczyć kuzyn Magda podchodzi do mnie. Powiedziała, że to byłem ja, kiedy mnie zobaczyła na parkometru i tak nazwała moje imię jak odszedł. Zapytała, dlaczego byłem tam i powiedziałem. Wiedziałem, że mieszkali na ulicy Polnej, ale nie dokładne miejsce i tak, kiedy wskazał na jej budynku tylko cztery drzwi dalej byłem zaskoczony. Szliśmy ulicą, gdzie Joan czeka na mnie w samochodzie, powiedział cześć do Joan i rozmawialiśmy tylko kilka minut, bo była na jej drodze do pracy na Allegro.

W szpitalu, udało mi się znaleźć odpowiednie miejsce, aby przejść do, wszedłem i powiedziałem pani, w języku polskim, dlaczego byliśmy tam.Egzamin tylko około 15 minut, a wyniki zostaną wysłane do nas w około dwa tygodnie. Miło jest dostać wyniki wysłane do nas więc nie trzeba wprowadzać kolejną podróż do szpitala. Kiedy już mamy wyniki, Joan zabierze ich do swojego lekarza na nią patrzeć.

No comments: