Saturday, February 23, 2013

Break

So begins a brief pause in good translation of English to Polish on this blog. I hope that you will be able to understand the general meaning of what I write although I know it won't be 100% accurate from previous experience.

Tak rozpoczyna się krótka przerwa w dobrym tłumaczeniem angielskiego na polski na tym blogu. Mam nadzieję, że będzie w stanie zrozumieć ogólny sens tego, co piszę, choć wiem, że nie będzie w 100% dokładny z wcześniejszej praktyki.

No comments: