Friday, February 22, 2013

No translation..

For my readers who read this blog in the Polish language, translation by another person, until March 6, I will use the Google translator again. The person who does the translation will be on vacation and you know I cannot translate to Polish what I write in English.

Today is one of the rare days when we have sunshine in Poznań but it's still cold.

A few days ago I received a message from a male relative who had very long hair for a man and he told me he cut off 24 inches of it and donated it to a chairity named Locks of Love. It's an organization that makes wigs for children who have cancer and, due to treatment, lost their hair. I thought it was a very nice thing to do.

I learned today that Hotmail.com is being replaced by Outlook.com from Microsoft. I will still have the same email address but the screen is a little different and will take a little time to use to it. If you are a Hotmail user you should have a message about upgrading to Outlook and it's an easy process.

Informacja dla moich czytelników, którzy czytają tego bloga w języku polskim z tłumaczeniem przez inną osobę, aż do 6 marca, będę ponownie korzystać z Google Translator. Osoba, która wykonuje tłumaczenie będzie na wakacjach i wiesz, że nie mogę tłumaczyć na język polski tego, co piszę w języku angielskim.

Dziś jest jeden z nie licznych dni,kiedy mamy słońce w Poznaniu, ale nadal jest zimno.

Kilka dni temu otrzymałem wiadomość od krewnego z rodziny, który miał bardzo długie włosy jak na mężczyznę, i on powiedział mi, że odciął 24 cale i przekazał je do organizacji charytatywnej o nazwie Locks of Love. To jest organizacja wykonująca peruki dla dzieci chorujących raka, które wskutek leczenia straciły włosy.Pomyślałem, że to bardzo miła rzecz, jaką można zrobić.

Dowiedziałem się dzisiaj, że Hotmail.com jest zastępowany przez Outlook.com Microsoft. Nadal będę miał ten sam adres e-mail, ale ekran jest trochę inny i jakiś czas zajmie mi, zanim z niego będę korzystać.Jeśli jesteś użytkownikiem Hotmail powinieneś mieć komunikat o uaktualnieniu do programu Outlook i jest to łatwy proces do przeprowadzenia.

1 comment:

Shaz said...

My granddaughter also donated two feet of hair to Locks of Love. It took her a long time to build up the courage to do it. But she's growing it again and will make another donation.