Thursday, February 21, 2013

Paid bills!

Somewhat over the news of the heating bill, I reluctantly paid it this morning along with the electric bill.

We did our weekly shopping at Carrefour and spent 92zl but also had to go to Real to buy things Carrefour doesn't have and spent 25zl there so the total for this coming weeks food is 117 zl. The rest of the day we'll spend studying Polish and watching the Deadwood series again. Aside from the vulgar language in that series the acting is very good.

Dzisiaj wraz z rachunkiem za ogrzewanie, zapłaciłem niechętnie rachunek za elektryczność.

Zrobiliśmy nasze cotygodniowe zakupy w Carrefour i wydaliśmy92zl, ale także musieliśmy pójść do Real kupić terzeczy, których nie ma w Carrefour i wydaliśmy 25zł,więc razem za żywność na nadchodzący tydzień to suma117 zł. Resztę dnia spędzimy ucząc się polskiegoi ponownie oglądając serial Deadwood. Abstrahując odwulgarnego języka w tej serii, gra jest bardzo dobra.

No comments: