Wednesday, February 06, 2013

Pączki!

Tonight is pizza night for dinner. Nice and easy to make, very few dishes to wash, perfect, easy supper.

Tomorrow is Fat Thursday. It's is a traditional Polish feast marking the last Thursday before Lent.  Because Lent is a time of fasting, the next opportunity to feast would not be until Easter.  Traditionally it is a day dedicated to eating, when people meet in their homes or cafés with their friends and relatives and eat large quantities of sweets, cakes and other meals forbidden during Lent. Among the most popular all-national dishes served on that day are pączki. We had a little headstart today at Kandulski's eating pączki. Joan had a sugar-coated one and mine was covered with chocolate.

Dzisiaj wieczorem na obiad jest pizza.
Ładne i łatwe do wykonania, bardzo mało naczyń do mycia, doskonałe, łatwe na kolację.

Jutro jest Tłusty Czwartek.
Jest to tradycyjna polska uczta w ostatni czwartek przed Wielkim Postem.
Bo Wielki Post jest czasem postu, kolejna okazja do uczty nie będzie wcześniej niż na Wielkanoc.
Tradycyjnie jest to dzień poświęcony jedzeniu, kiedy ludzie spotykają się w swoich domach i kawiarniach z przyjaciółmi i rodziną, jedzą duże ilości słodyczy, ciast i innych potraw zakazanych w czasie Wielkiego Postu.
Wśród najbardziej popularnych ogólnonarodowych dań serwowanych w tym dniu są pączki.
Mieliśmy dzisiaj taki wstęp do jedzenia pączków w Kawiarni Kandulskich.
Joan miała pączka pokrytego cukrem , a mój był pokryty czekoladą.

1 comment:

Marilyn said...

Hi...OH,MY....those are REAL PACZKI!!! Hard to get those around here!! Ours are "bismark" donuts!! Years ago we had a lady in the neighborhood that made the real dough ones (like the pic you have) and sold them....MISS THOSE DAYS! YUMMY!!! I'll still have a couple for FAT TUESDAY! I wonder why it's Thurs. in Poland and Tues. here? Hugs...