Wednesday, February 27, 2013

Old church, young cousin.


I saw this video before but today I was reminded of this beautiful, old church near Wrocław.  http://zieba.wroclaw.pl/kpg/kps.html  In the video you can view the whole inside of the church, 360 degrees and zoom in and zoom out.  It is definitely a place we will visit on our next trip to Wrocław.

I received the newest picture of cousin Oliwia and it absolutely picture. I especially like her smile and hair style.She is one of the few relatives out of many who keep in contact with me and I'm greatful for that. She came to stay with us in 2005 when we lived in America and I had the chance to get to know her as a young girl and now she is a young woman.

Today we made our weekly trip to Kandulski's and I had the opportunity to listen in on a conversation at the table close to ours of three baker's who were talking about new types of cakes to make. I assumed they worked for Kandulski's.

Widziałem ten film wcześniej, ale dzisiaj przypomniało mi się tego pięknego, starego kościoła koło Wrocławia. http://zieba.wroclaw.pl/kpg/kps.html W teledysku można zobaczyć całą wnętrze kościoła, 360 stopni i powiększyć i pomniejszyć. Jest to z pewnością miejsce, będziemy zwiedzać na naszej następnej podróży do Wrocławia.

Otrzymałem najnowszy obraz kuzyna Oliwia i to absolutnie obraz. Szczególnie podoba mi się jej uśmiech i style.She włosów jest jednym z niewielu bliskich z wielu, którzy zachowują się w kontakcie ze mną i jestem wdzięczny za to. Ona przyjechała do nas w 2005 roku, kiedy mieszkał w Ameryce i miałem okazję poznać ją jako młodą dziewczynę, a teraz ona jest młoda kobieta.

Dziś zrobiliśmy tygodniowy wyjazd do Kandulski tych i miałem okazję przysłuchiwać się rozmowie przy stole, blisko naszego z trzech piekarni, którzy mówili o nowych rodzajów ciast zgłaszających. Sądziłem, że pracował dla Kandulski tych.

No comments: