Saturday, February 09, 2013

Returned


So, I'm feeling safe and secure again now that I have my scarf back.  I picked it up this morning and this is the way it is worn here. I should buy another one in case this happens again. It wasn't really that cold today but I put the scarf on just for the pictures.

Yesterday I posted the article about the improvement project in Poznań but that is not the only one. It seems they have finally discovered the value of the Warta river that runs through the city and are beginning to develop it. It will be interesting to see how long it takes them to complete the projects.

I heard yesterday that all five major cities who renovated or built new stadiums for Euro 2012 are now in severe debt because the city fathers made no plans what to do with them once the games were over.

Tak, znowu czuję się bezpiecznie i pewnie bo mam swój szalik z powrotem. Podniosłem go rano - a to jest sposób, w jaki nosi się go tutaj. Powinienem kupić inny w przypadku ponowienia się takiej sytuacji. Dzisiaj nie było tak zimno, a szalik założyłem tylko do zdjęć.

Wczoraj opublikowałem artykuł na temat projektu poprawy w Poznaniu, ale nie jest on jedynym. Wydaje się, że w końcu odkryli wartość rzeki Warty, która biegnie przez miasto i zaczynają ten pomysł rozwijać. Będzie interesujące zobaczyć, jak długo czasu zajmie im ukończenie projektów.

Słyszałem wczoraj, że wszystkie pięć dużych miast, które wyremontowały lub zbudowały nowe stadiony na Euro 2012 są teraz w poważnych długach, ponieważ ojcowie miasta nie zaplanowali, co z nimi zrobić po zakończeniu igrzysk.

No comments: