Friday, February 01, 2013

Slow day.

I concluded my lesson with Zbyszek for a few weeks as he will be away for a while and I'll start reviewing everything we have studied together while he is away. 

Definitely tomorrow our tree will come down and get put away in boxes until next Christmas. I'll miss the lights and decorations but we can't leave it up all year unfortunately.  Maybe if we had an extra room I would just slide it into there and not take it down.

Przerywam moje lekcje ze Zbyszkiem na kilka tygodni na czas jego nieobecności i zacznę powtarzać wszystko to, co do tej pory razem przestudiowaliśmy, kiedy go nie ma.

Zdecydowanie jutro nasze drzewo zostanie wyniesione i schowane w pudełkach aż do następnego Bożego Narodzenia. Będę tęsknić za lampkami i dekoracjami, ale niestety nie możemy je zostawić przez cały rok. Może gdybyśmy mieli więcej miejsca, to chciałbym po prostu je zostawić, a nie znosić na dół.

No comments: