Thursday, February 07, 2013

Fast

It's amazing how quickly we can do our weekly food shopping. Today it took us 45 minutes to complete the task and return home. Total cost was 121 zl. Joan's in the kitchen now making lentil soup for dinner and I'm preparing our Polish lesson for studying.

I talked with another person today via Skype who confirmed that going to Croatia was a good idea. I don't have any doubt it will be a good vacation. I didn't have any doubts it would be but it's good to get another view point of places we should see in the different towns we will stay in.

We saw some green colors today in the forest on the way to shopping since there is no snow on the ground. Not really a sign of Spring as there is always some green showing somewhere when there is no snow on the ground but it was still good to see. I very much like forests in all seasons. Most probably the favorite time is in the autumn when the tree leaves have turned to different colors. I'm so greatful I was able to spend some years living in the forest in Michigan. It's a time I'll never forget nor the experience of living there.

I want to start reading books in Polish but books that are not at a high level. Can anyone recommend "easy" books to read?

To niesamowite, jak szybko możemy zrobić nasze cotygodniowe zakupy żywności.
Dziś zajęło nam 45 minut, aby wykonać zadanie i wrócić do domu. Całkowity koszt wyniósł 121 zł. Joan jest teraz w kuchni i robi zupę z soczewicy na obiad, a ja przygotowuję do nauki naszą lekcję polskiego.

Rozmawiałem dzisiaj z inną osobą przez Skype, która potwierdziła, że wyjazd do Chorwacji to był dobry pomysł. Nie mam wątpliwości, że będzie to dobry urlop. Nie miałem żadnych wątpliwości, że tak będzie, ale dobrze jest uzyskać inny punkt widzenia miejsc, które powinniśmy zobaczyć w różnych miastach w trakcie naszego pobytu.

Dzisiaj w trakcie naszej drogi po zakupy widzieliśmy kilka zielonych miejsc w lesie, ponieważ nie ma śniegu na ziemi. Nie bardzo jest to oznaką wiosny, jak gdzieś pokaże się trochę zieleni, kiedy nie ma śniegu na ziemi, ale dobrze jest to widzieć. Bardzo lubię lasy we wszystkich porach roku.
Najprawdopodobniej ulubioną porą jest jesień, gdy liście na drzewach zmieniają się na różne kolory. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem spędzić kilka lat życia w lesie w stanie Michigan.
Jest to czas, którego nigdy nie zapomnę, ani życiowego tam doświadczenia.

Chcę zacząć czytać książki w języku polskim, ale książki, które nie są na wysokim poziomie.
Czy ktoś może polecić "łatwe" książki do czytania?

1 comment:

stumaniac said...

I got a bunch of children's books when I was in Warsaw, thinking that they would be easier to read. In general, they are, but they also have a lot of language that one is not likely to use (how often will you say "the cow mooed" or "the chicken clucked"), whereas text geared toward instruction has useful phrases (e.g., I need to go to the bathroom, where is a money exchange office)