Saturday, February 16, 2013

Deadwood

I didn't write yesterday because I had a little blue screen problem again and it took me awhile to fix it. It's frustrating to not be able to get online.  I spent about three hours working on it

Today we started watching a TV series called Deadwood that takes place back in the west 1850"s and the characters in it are interesting enough to keep watching.


Nie pisałem wczoraj, bo miałem mały problem, ponownie pojawił się niebieskiekran i zajęło mi trochęczasu, aby to naprawić. To frustrujące, aby nie być w stanie uzyskać dostępu do Internetu. Spędziłem około trzech godzin pracując nad tym problemem.

Dziś zaczęliśmy oglądaćserial o nazwie Deadwood, którego akcja ma miejsce na zachodzie około 1850roku, a postacie w nim sąna tyle ciekawe, że przykuwają uwagę.

No comments: