Wednesday, February 13, 2013

Croatia
 
I found out today about another interesting place to visit in Croatia, the Krka National Park with another amazing combination of waterfalls.  Fortunately for us, it's right between Split and Dubrownik so we can make a day trip there to see it.  Doesn't it look absolutely gorgeous?
 
Another place I was told we must see is the island of Korcula. It was the birthplace of Marco Polo according to what I have read and has many interesting small towns on the island.  So it looks like I have a little more investigating before our trip begins.
 
Back at home we did some studying and I started to make a new vocabulary list of words I didn't know on the first two pages of the new book I'm reading. Even not knowing those words I understood the majority of what I have read so far.
 
Dowiedziałem się dzisiaj o innym ciekawym miejscu w Chorwacji do odwiedzenia, jakim jest Park Narodowy Krka z niesamowitym połączeniem wodospadów.
Na szczęście dla nas, to jest dokładnie pomiędzy Splitem i Dubrownikiem, więc możemy zrobić tam jednodniową wycieczkę, aby to zobaczyć.
Czy nie wygląda absolutnie wspaniale?

Innym miejscem, o jakim mi powiedziano, że musimy zobaczyć jest wyspa Korcula.
To było miejsce narodzin Marco Polo w zależności od tego, co czytałem i ma wiele ciekawych miasteczek na wyspie.
Wygląda więc na to, że mam trochę więcej do sprawdzenia przed rozpoczęciem naszej podróży.

Po powrocie do domu trochę się uczyliśmy. Zacząłem tworzyć nowe słownictwo ze słów, których nie znałem a które były na pierwszych dwóch stronach nowej książki. Właśnie ją czytam. Nawet nie znając tych słów zrozumiałem większość z tego, co przeczytałem do tej pory.
 
 

No comments: