Thursday, January 31, 2013

Polish news.

New complex.


Polish is England's second language, according to statistics published Wednesday, a dramatic illustration of the wave of immigration that has brought nearly 1 million Eastern Europeans to the U.K. over the past decade.

Britain's Office of National Statistics said in its most recent report that Polish was considered the "main language" by nearly 550,000 people in England and Wales, or roughly 1 percent of the population. Because statisticians only began asking questions about foreign language use in the most recent census, there are no past figures available for use as reference, but the link to Eastern European immigration is clear. Imagine that!

Poznań will be getting a new office and server complex in 2014. A new modern data processing centre will be able to accommodate up to 100 thousand servers! For comparison, Facebook has "only" twice more. The new complex will be built in the Rataje area.

I sent a copy of my updated "Family History Book" to cousins in Poland hoping they would look at it and correct any errors that may be in it for their families and I received two responses so far. You know I've been collecting data for ten years now and sometimes it's second hand data so it's always nice to hear from the family that certain data pertains to. Then it's just a matter of updating my data again and adjusting the information in the book. Thanks to the internet I don't have to print the book like I did the first time I wrote it in 2005 so I can send it for free to whoever wants it.

Według statystyk opublikowanych w środę, polski jest drugim językiem w Anglii, dramatyczną ilustracją fali imigracji, która sprowadziła do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady prawie 1 mln mieszkańców Europy Wschodniej.

Brytyjski Urząd Statystyki Narodowej powiedział w swym ostatnim raporcie, że polski uznano za "główny język" dla prawie 550.000 ludzi w Anglii i Walii, czyli około 1 procent populacji.
Ponieważ statystycy tylko zaczęli zadawać pytania na temat używania języka obcego w ostatnim spisie powszechnym, nie ma dostępnych danych z przeszłości, aby zastosować je jako odniesienie, ale powiązanie z emigracją z Europy Wschodniej jest oczywiste. Wyobraź to sobie!

Poznań otrzyma nowy kompleks biurowy i serwerów w 2014. Nowe, nowoczesne centrum przetwarzania danych będzie w stanie pomieścić do 100 tysięcy serwerów! Dla porównania, Facebook ma "tylko" dwa razy więcej. Nowy kompleks zostanie wybudowany na Ratajach.

Wysłałem kopię mojej zaktualizowanej "Księgi historii rodziny" do kuzynów w Polsce mając nadzieję, że oni ją przejrzą i poprawią błędy, które mogą być w nie zawarte, a dotyczą ich rodzin i do tej pory otrzymałem dwie odpowiedzi. Wiesz, że ja zbieram te dane od dziesięciu lat i czasami są to fakty z drugiej ręki, to zawsze miło usłyszeć od rodziny, że pewne informacje ich dotyczą.
Wtedy to tylko kwestia aktualizacji moich danych ponownie i poprawienia informacji w książce.
Dzięki Internetowi nie muszę drukować książki, tak jak za pierwszym razem, kiedy napisałem ją w 2005, ale mogę wysłać ją za darmo każdemu, kto tego chce.

No comments: